9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe sempozyumu sona erdi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ve İnönü TÖMER tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu sona erdi.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ve İnönü TÖMER tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu sona erdi.

Sempozyumunun sona ermesinin ardından TÖMER tarafından sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride sempozyuma 12 farklı ülkeden ve Türkiye üniversitelerinden 376 bilim insanının iştirak ettiği belirtildi. Üç gün boyunca 78 oturumda 312 bildirinin sunulduğu sempozyumda, Türk dilinin dünya dili olduğunu anlatan bildirilerin yanı sıra Türkçenin sorunları ile eğitimi ve öğretimi hususunda dikkate değer bildiriler sunuldu. Geniş bir bakış açısıyla ortaya konan bildirilerde hemen hemen Türkçenin her alanına ilişkin sunumlar yapıldı. 10. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’nun Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı da bildiride yer alırken sempozyumun sonuç bildirisinde, "Türkiye Türkçesi, bugün bütün Türk dünyasında ortak bir iletişim dili olmak yolundadır. Bu durumun daha da iyi bir noktaya getirilmesi için bugüne kadar yapılan çalışmalar arttırılarak sürdürülmelidir. Türkiye Türkçesi bir yandan ortak iletişim dili haline gelirken diğer yandan da her Türk lehçesi müstakil olarak kendi gelişmesini devam ettirecek şekilde desteklenmelidir. Türkoloji terbiyesi almış ve Türkçenin geleceği olan gençlerin araştırma yapması, lisansüstü eğitim alması konusunda teşvik edilmelerine, imkanlar dahilinde Türk Cumhuriyetlerindeki ve Dünya’nın farklı ülkelerindeki Türkoloji bölümleriyle öğrenci değişiminin sağlanmasının önemine dikkat çekildi. Yıllardır gerçekleşemeyen Türk Cumhuriyetleri arasındaki alfabe birliğinin sağlanması için teşebbüslerde bulunulmuş ve bu konuda somut adımlar atılmıştır. Nitekim yakın zamanda Kazakistan’da kabul edilen Latin alfabesi bu sempozyumların pratik bir sonucu olarak değerlendirilmiştir. Türkoloji, dil ve dilbilimine ait yabancı yayınların dilimize çevrilerek bu alanlarla ilgili metodoloji ve terminolojinin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarının daha donanımlı yetiştirilmeleri ve istihdamları için yetkili kurumlarla iş birliğine gidilmelidir. Bu sempozyumda sağlanan öğrenci katılımının arttırılarak devamı için gerekli teşvik ve duyurular yapılmalıdır. Bir dünya dili olan Türkçenin çarşıda, pazarda, okulda ve Türklerin yaşadığı her coğrafyada konuşulması, yazılması ve duyurulması için sosyal medya imkanlarının arttırılması gerekmektedir.

Bu çerçevede Türkçe bilgisayar yazılımlarının üretilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Eğitim Fakültelerinde halihazırda Türkçe Eğitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim Dalları şeklinde Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü içerisinde yer alan bu yapılanmanın müstakil bölümler halinde yeniden düzenlenmesi hususunda gerekli mercilere başvurulmasına karar verilmiştir" denildi.

Bakmadan Geçme