• Haberler
  • Genel
  • Adıyaman Üniversitesinde 'Şehrim Adıyaman' çalıştayı

Adıyaman Üniversitesinde 'Şehrim Adıyaman' çalıştayı

Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlanan, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Şehrim Adıyaman Çalıştayı Adıyaman Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlanan, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Şehrim Adıyaman Çalıştayı Adıyaman Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Üniversite Rektörlük Konferans Salonu, Rektörlük Fuaye Alanı ve Rektörlük Senato Salonunda eş zamanlı gerçekleştirilen çalıştaya Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Demirhan Seçilmiş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Rektör Danışmanlarından Doç. Dr. Sayad Kocahan, Doç. Dr. Aykut Dündar, Üniversite Genel Sekreteri Esin Karayılan, İpekyolu kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, kurum amirleri, STK temsilcileri, oda başkanları, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Adıyaman için ilk olma özelliği taşıyan ve farklı alanlarda uzman öğretim üyelerinden oluşan proje ekibinin hazırladığı Şehrim Adıyaman çalıştayının kent kültürü ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi ve Adıyaman’ın geleceğinin şekillendirilmesi açısından büyük önem arz ettiği, yapılacak araştırma sonuçlarının şehir için kalıcı etkiler bırakacağı vurgulandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut yaptı.

Rektör Turgut, kentlerin gelişmesinde üniversitelerin önemli bir role sahip olduğunu belirterek, üniversitelerin bulunduğu bölgenin teknolojik ve sosyal bir çekim merkezi haline dönüşmesinde büyük bir misyon üstlendiğini söyledi.

Üniversite-kent işbirliğinin, kalkınma hedefli projelerin üretilmesi konusunda önemli bir etkiye sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Turgut, “Üniversite, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birim ve bölümlerden oluşan, bilimsel özerkliği ve kamu tüzelkişiliği bulunan bir öğretim kurumudur. Üniversite aklı hür, fikri hür ve vicdanı hür bireylerin kalıplar, ön yargılar ve dogmalardan arınmış bir şekilde doğruyu bulma, analiz etme ve eleştirel bir şekilde irdeleme yeteneklerini pekiştirdikleri yerlerdir. Üniversiteler araştırmanın, bilimin, teknolojinin filizlendiği ve geliştiği yerlerdir. Yeni bilginin üretildiği, yeni bakış açılarının geliştiği, farklı eğitim almış ve farklı uzmanlık kazanmış kişilerin ortak projeler geliştirdikleri müstesna mekanlardır. Üniversite sadece iş bulmak için diploması alınacak bir bina değildir. Üniversite gece yarılarına kadar açık kalan kütüphanedir, lambası hiç sönmeyen araştırma laboratuarıdır, konser salonudur, tiyatrodur, öğrenci kulüpleridir. Üniversiteler zekaları dinamik, yarınları bugünden yaşayıp tasarlayan, ileriyi görme yetisi geliştiren zehir gibi gençlerin özgürce düşünmelerine olanak sağlayan kutsal mekanlardır. Üniversiteler, bulunduğu bölgenin teknolojik ve sosyal bir çekim merkezi haline dönüşmesinde büyük bir rol oynamakta ve öncü rol üstlenmektedir. Özellikle de kent bazında düşünüldüğünde üniversite-kent işbirliği somut anlamda gelişmeye açık ve sürdürülebilir bir kalkınmayı hedefleyen projelerin üretilmesi ve daha iyi bir gelecek inşasına ışık tutan sonuçlar elde edilmesi bakımından belirleyicidir. Üniversitelerin kentlerin sosyo-ekonomik yapısına katkılarını inceleyen bilimsel çalışmalar, 1990’lı yıllardan itibaren başlamıştır. Üniversiteler, genel olarak ülkenin, özel olarak ise bulunduğu kentin sosyoekonomik gelişmesini sağlayan faktörlerin en önemlilerinden birisidir. Üniversite denilince, ilk önce, her üniversite nüfusunun kentte yaptığı harcamalar akla gelmektedir. Bunun yanında, üniversitenin sosyoekonomik gelişmeye ve kentlileşmeye olan katkıları da önemlidir. Çünkü ekonomik gelişme ile sosyal ve kültürel gelişme birbirlerini karşılıklı olarak etkileyen dinamiklerdir. Yani sosyal ve kültürel nedenler, ekonomik ve gelir artışlarının da bir koşulu olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar da, üniversitelerin kuruldukları illere özellikle ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan çok önemli katkılarının olduğunu göstermektedir. Bu yapı itibariyle üniversiteler, bir yandan yarattığı gelir akışı ile kentin gelişmesinin maddi koşulunu oluştururken, diğer yandan da gelişmenin bilimsel ve sosyal, kültürel koşullarını hazırlamaktadır. Ancak üniversitelerin söz konusu katkılarının gerçekleşmesinde kentin fiziki, ekonomik ve sosyal, kültürel altyapısı önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda, üniversitelerin bir kente olan katkısını arttırmak ve topluma öncülük edebilmesini sağlamak için, tüm ülkeye yaygınlaştırılması ve toplumun bütün kesimlerine eşit şekilde açık olması önemlidir. Devletimizin, hükumetimizin yoğun çabasıyla bugün birçok şehrimizde birden fazla, fakat her ilimizde en az bir üniversite bulunması takdire şayandır. Bugünkü gündemimizi oluşturan, sonuçları ve önerileri itibariyle bir fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiğimiz ‘Şehrim Adıyaman’ projesi de, üniversite-kent işbirliğinin önemli bir örneğidir. İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Üniversitemiz bünyesinde yürütülen Şehrim Adıyaman projesi, özel olarak Adıyaman’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci kapsamına dair bir değerlendirmeyi hedeflemiş olmakla birlikte, Adıyaman Üniversitesinin kent nezdindeki önemi ve nasıl algılandığı konusunda da çarpıcı verilerin elde edilmesine vesile olacağı inancını taşımaktayım” dedi.

Programda, Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk tarafından “Adıyaman Projesi ve Hazırlama Süreci”; Dr. Öğr. Üyesi Emre Öztürk tarafından “Şehrim Adıyaman Projesi Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Dr. Öğr. Üyesi Cem Koray Olgun tarafından “Şehrim Adıyaman Projesi Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Anketinin Sosyolojik Analizi” ve Arş. Gör. Dr. Mehmet Ali Toprak tarafından “Kentlilik Bilinci, Sembol Değerler ve Coğrafik İşaretler” konuları masaya yatırıldı.

Sunumların ardından konuşmacılara, üniversite fidanlığında adlarına dikilmiş fidanların sertifikaları Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış tarafından verildi.

Çalıştayın ikinci oturumunda ise Şehrim Adıyaman Projesi ile ilgili alan bazlı analizler gerçekleştirildi.

Rektörlük Senato Salonunda yerel yönetimler çalışma grubuna yönelik gerçekleştirilen analizler, Demirhan Seçilmiş’in moderatörlüğünde Dr. Öğr. Üyesi Emre Öztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Cem Koray Olgun tarafından, Rektörlük Konferans Salonunda tanıtım ve yatırım çalışma grubuna yönelik gerçekleştirilen analizler ise, Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu’nun moderatörlüğünde Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir İnan ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Toprak tarafından yapıldı.

Çalışma grupları kapanış konuşmaları ve kokteylin ardından “Şehrim Adıyaman Çalıştayı” son buldu.

Bakmadan Geçme