Basın Kanunu'nun yaratacağı tehlike!

TBMM genel kuruluna sunulan 'Basın Kanunu' ile ilgili Enver Han, basın ve ifade özgürlüğü yönünden ciddi tehlikeler yaratma potansiyeline...

TBMM genel kuruluna sunulan ‘Basın Kanunu” ile ilgili Enver Han, basın ve ifade özgürlüğü yönünden ciddi tehlikeler yaratma potansiyeline sahiptir, dedi.

 

26 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Komisyonlarında kabul edildikten sonra Genel Kurul gündemine girmişti. Bu kanun teklifi ile ilgili Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı (TÜRAVAK) Enver Han uyarılarda bulundu.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE AYKIRI
Enver Han, “Amacın, ‘Basın özgürlüğünü sağlamak ve bu özgürlüğün kullanımı ile basın kartına ilişkin usul ve esasları belirlemek’ olduğu belirtilmekteyse de düzenlemede yer alan ‘endişe’, ‘gerçeğe aykırı bilgi’ gibi hukuki öngörülebilirlik sağlamaktan uzak nitelikteki ifadeler basın ve ifade özgürlüğü yönünden ciddi tehlikeler yaratma potansiyeline sahiptir. Bu ve benzeri ifadeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10/2. maddesi kapsamında ‘meşru amaç’ ve ‘demokratik bir toplumda gereklilik’ koşulları açısından, hak ve özgürlüklere aykırılık taşımaktadır” dedi.

 

“ÖZGÜRLÜKLER ÖNÜNDE ENGEL YARATACAK”
İfade özgürlüğü hakkının engellenmesine yönelik yeni bir araç olarak kullanabileceğinin farkındayız diye ifade eden Han,

“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı’nın re’sen içerik çıkarma/erişimin engellenmesi kararı verebildiği alanın genişletilmesinin ve özellikle Türk Ceza Kanunu’na 217/A maddesi ile ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ adlı yeni bir suç tipi eklenmesinin hak ve özgürlükler önünde engel yaratacağını şimdiden öngörebiliyoruz. Bu haliyle kamuoyuna dezenformasyonla mücadele etiketi altında sunulan Teklif’in ifade özgürlüğü hakkının engellenmesine yönelik yeni bir araç olarak kullanılabileceğinin farkındayız” ifadelerini kullandı.

VENEDİK KOMİSYONU ENDİŞELİ
TÜRAVAK Başkanı Enver Han yaptığı yazılı açıklamada Venedik Komisyonu’nun endişe duyduğunu ve 7 Ekim 2022 tarihinde acil toplandığını yazdı.

Han, “Venedik Komisyonu da 7 Ekim 2022 tarihli ‘acil görüşünde’ özetle, söz konusu Teklif’in yasalaşması halinde Türkiye’deki ifade özgürlüğüne yönelik müdahalenin ne ‘demokratik bir toplumda gerekli’ ne de dezenformasyonun önlenmesi ve ulusal güvenliğin, sağlığın veya başkalarının haklarının korunması meşru amaçlarıyla orantılı olacağı görüşündedir. Komisyon ayrıca Haziran 2023’te yapılacak seçimler göz önünde bulundurulduğunda, düzenlemenin potansiyel sonuçlarından endişe duymaktadır” diye ifade etti.

“YASAKLARLA ANILAN BİR ÜLKE OLMAMASI İÇİN”
Türkiye’nin yasaklarla anılan bir ülke olmaması için hatırlatma yaptığını belirten Enver Han, 

“Türkiye’nin, eleştirel her türlü düşüncenin bastırıldığı ve yasaklarla anılan bir ülke olmaması için, hak ve özgürlük alanlarını daraltan değil koruyan hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.” dedi.

Kayısı Haber

Bakmadan Geçme