Başkan Gürkan ihaleleri iptal etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yayımladığı genelge ile belediye, belediyeye ait tüm şirket ve genel müdürlüklere kiralanan araçların ihalelerini iptal etti. Başkan Gürkan, ayrıca personele fazla mesai adı altında yapılan ödemeleri durdurdu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yayımladığı genelge ile belediye, belediyeye ait tüm şirket ve genel müdürlüklere kiralanan araçların ihalelerini iptal etti. Başkan Gürkan, ayrıca personele fazla mesai adı altında yapılan ödemeleri durdurdu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, göreve başlar başlamaz ilk icraat olarak 4 maddelik bir genelge yayımladı. Genelgede belediye araçlarının nasıl kullanılacağından personelin kılık kıyafetine kadar birçok düzenleme yer alıyor. Başkan Gürkan’ın tüm belediye personeline tebliğ ettiği genelgede en dikkat çekici madde belediyenin kullandığı araçlarla ilgili oldu. Genelgede belediye, belediyeye ait şirket ve Genel Müdürlüklerde kiralanan tüm araçların ihalelerinin iptal edileceği maddesi yer aldı.

“Bütün taşıtlar tek havuzda toplanacak”

Genelgede resmi taşıtlarla ilgili şu maddeler yer alıyor:

“Belediyemiz, belediyemize ait şirket ve Genel Müdürlüklerde kullanılan tüm otomobiller (kiralanan otomobillerde dahil) bir havuzda toplanması sağlanacak, ihtiyaca göre havuzdan araç temini yapılacaktır. Taşıtlarının resmi görev dışında kullanılmasının önlenmesi amacıyla, görevin sona ermesine müteakip bütün taşıtlar tekrar havuzda toplanacaktır. Belediyemiz, Belediyemize ait şirket ve Genel Müdürlüklerde kullanılan kamu taşıtları ve kamu hizmetlerinin ifası için kiralanan araçlar, iş makineleri, özellikle özel işlerde, tatil günlerinde resmi görev dışında kullanılmasının önlenmesi amacıyla, kurum amirleri tarafından gerekli hassasiyet gösterilerek, bu konuda herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesini, personelin de aynı ölçüde bahse konu hususlara özen göstermeleri sağlanacaktır.”

“Ödemelerde Başkan onayı”

Genelgede ödemeler, mal ve hizmet alımları ile ilgili son kararın başkanlık makamında olduğu belirtilerek şu maddelere yer verildi: “Belediyemize ait tüm ödemeler, resmi ödemeler dahil (Elektrik, Doğalgaz, Telefon, Personel maaşları, Sendika aidatları, Personel icra kesintileri, Yapılandırılmış borçlar gibi) mahiyeti kaç Türk Lirası olursa olsun Başkanlık makamının vereceği onay ve ödeme planından sonra yapılacaktır. Belediyemizde gereksiz harcamaların önüne geçilmesi ve kaynakların rasyonel şekilde kullanılması amacıyla tüm alımlar, mahiyeti kaç Türk Lirası olursa olsun Başkanlık makamının vereceği onaydan sonra yapılacaktır. Belediyemize ait Şirket ve Genel Müdürlüklerde yukarıdaki 1 ve 2’nci maddelere göre hareket edeceklerdir. Belediyemiz, Belediyemize ait Şirket ve Genel Müdürlüklerde çalışan işçi personellerin (Şirket işçileri de dahil olmak üzere) fazla mesai yaptırılmasının durdurulması, fazla mesai adı altında ödemelerin yapılmayacağı ve personelin çalışma planını yeni duruma göre uyarlanması sağlanacaktır.”

Genelgede idari hususlar kısmıyla ilgili de düzenlemeler yer alırken bu kısımda ise şu maddelere yer verildi: “Belediyemizin yeni imza yetkileri yönergesi yürürlüğe girinceye kadar belediyemizce yapılacak olan tüm iş ve işlerde Başkanlık makamından onay alınacaktır. Belediyemiz, Belediyemize ait Şirket ve Genel Müdürlüklerde, idari görevde çalışanların kılık ve kıyafette bir bütünlük sağlamak amacıyla bütün personelin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Belediyemiz, Belediyemize ait Şirket ve Genel Müdürlüklerde çalışmakta olan personelin tamamı mesai saatlerine riayet edecek, mesai saatleri içerisinde görev yerinde bulunulmasına azami özen gösterilecektir. Belediyemiz, Belediyemize ait Şirket ve Genel Müdürlüklerde, ortak kullanım alanları, ofis, wc gibi yerlerin periyodik aralıklarla düzenli ve hijyenik olarak temizliğine azami özen gösterilecektir.”

Genelgede diğer tasarruf tedbirleri ile ilgili olarak da, “Belediyemiz, Belediyemize ait Şirket ve Genel Müdürlüklerde, telefon, elektrik, su, akaryakıt, demirbaş malzeme, sarf malzemesi, gibi giderlerin en aza indirilmesi için gerekli özen gösterilecektir. Belediyemiz, Belediyemize ait Şirket ve Genel Müdürlüklerde, her seviyedeki kurum yöneticileri, ellerindeki ekonomik, fiziki ve insan gücü kaynaklarını en rasyonel şekilde kullanacaklardır. Belediyede iş gücü, zaman ve maddi açılardan savurganlığa meydan verilmeyecek, azami tasarrufa özen gösterilecektir. Belediyemiz, Belediyemize ait Şirket ve Genel Müdürlüklerde, kamu hizmetlerinde tasarruf sağlayıcı ve maliyet azaltıcı tedbirleri sürekli geliştirecekler, bu tedbirleri kendi bünyelerine intibak ettirerek ve geliştirerek uygulayacaklardır. Günümüz çağdaş kamu yönetiminin temel felsefesi; vatandaşa güveni esas alan, devlet-vatandaş ilişkilerinde kırtasiyeciliğe kaçmayan ve bürokrasi içinde boğulmayan, vatandaş taleplerinin en kolay, en seri ve en uygun şekilde sonuçlandırılmasını amaçlayan ‘vatandaş odaklı’ bir yönetimi gerçekleştirmektir. Bu hususa Belediyemizce azami özen gösterilecektir” maddelerine yer verildi.

Bakmadan Geçme