Başkanlar Arapgir'de Fırat'ı konuştu

Çekül Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği koordinasyonunda yürütülen Fırat Havzası 2023 Projesi toplantılarının sonuncusu Arapgir ilçesinde yapıldı.

Çekül Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği koordinasyonunda yürütülen Fırat Havzası 2023 Projesi toplantılarının sonuncusu Arapgir ilçesinde yapıldı.

Arapgir ilçe merkezinde bulunan Millet Han’da gerçekleştirilen toplantıda, bölgenin coğrafi, tarihi ve kültürel yapısının önemine vurgu yapıldı. Fırat Havzası 2023 Projesi’ne dair kapsamlı sunumlar yapılırken, Çekül Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Faruk Göksu, toplantıların genel bir değerlendirmesinin yaklaşık 2 ay sonra İstanbul’da düzenlenecek bir program ile gerçekleşeceğini, toplantıda somut öneriler üzerinde istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

Yukarı Fırat havzasının tarih ve kültür birliği açısından Anadolu coğrafyasını en iyi özetleyen havzalardan biri olduğunu kaydeden Çekül Vakfı Doğu Anadolu Araştırmaları Merkezi Başkanı Levent İskenderoğlu, "Bugün Çekül Vakfı öncülüğünde bu coğrafyanın korunması ve kalkınması için gerekli gördüğümüz çok özel bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projenin meyvelerini vermesi belki on yıllar sürebilir ancak bu kadim coğrafyanın kaybedecek zamanı olmadığını da net olarak biliyoruz. Bu nedenle bu topraklarda siyez buğdayını yeniden yeşertmek ve henüz tamamen kaybetmediği tüm değerleri korumanın bir yolunu bulmak zorundayız. Bu toplantıda ağırlıklı olarak bir durum tespiti ve özel olarak da bir öneri ile projeye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Öncelikle Ülkemizde sivil inisiyatifin öncülüğünde gelişen koruma bilincinde gelinen noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Bu su havzası tarih öncesi çağlardan beri insanoğluna yurt olmuş medeniyetlere kelimenin tam anlamı ile beşiklik etmiştir. Bu nedenle aynı zamanda hem ülkemiz hem de tüm dünya için önemli bir havzadır. Yüzlerce höyükten Arkeolojik yerleşmeden anlıyoruz ki tarihin sıfır noktasındayız. Bugünkü medeniyete kaynak teşkil eden insanlığın ilk filizlendiği coğrafyadayız. Paleolitik’ten Neolitik döneme, Neolitik’ten günümüze Babilliler, Sümerler, Akadlar, Asurlar, Hititler, Urartular, Sasaniler, Romalılar, Selevkoslar, Bizans, Emeviler, Abbasiler, Büyük Selçuklular, Saltuklular, Mengücekliler, Artuklular, Danişmentliler, Anadolu Selçuklu devleti, Melüklüler, İlhanlılar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Timur devleti, Eretna devleti, Dulkadiroğulları, Osmanlı gibi adını sayabildiğimiz medeniyetlerin hepsi bu coğrafyayı kendilerine yurt tutmuşlar. Tamamının mirasını bir arada devralmış bizler bu ağır yükü geleceğe taşımanın sorumluluğu ile hareket etmek zorundayız" diye konuştu.

Yukarı Fırat’ın bir su zenginliği değil bir maya zenginliği olduğunu belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise "Stratejisi olmayan hiçbir işin başarısının olmayacağına inanmaktayım. Çekül Vakfı bir strateji kuruluşudur,Anadolu coğrafyasının özüdür. Çok önemsiyoruz, dolayısıyla onların bizlere göstereceği yolun bir tecrübe olduğunu yoğrulmuş bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Bize düşen hep birlikte buraya odaklanıp bölgemizin ve bölge şehri olan bütün yerleşkelerin dünya merkezi olması yolunda adımları istikralı ve sürdürülebilir ölçekte atmak.Yaşatma geleneğini de uzlaşı kültürü ile de her inanç ve kimliğe saygı duyarak herkesin yaşadığını bir başkasına yük olmadan yaşatabilmek kabiliyetini korumak durumundayız.Kenan yurdu diye tarif edilen Hitit krallığının kurulup Roma ile eyaletleşen,kolluk merkezleri gibi lejyonlar kurulup doğu ile batı ile arasında kırılma noktası oluşturan yerleşkelerin tümü, Türkmen boylarının yurt edindikten sonra devletlerini kurduğu yer Yukarı Mezopotamya.Dolayısıyla bizde bir devlet anlayışı var" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar Eskişehir Vadisi ile ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş,Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök,Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, Çekül Vakfı Doğu Anadolu Araştırmaları Merkezi Başkanı Levent İskenderoğlu ile vakfın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Bakmadan Geçme