'Biz Bir Takımız'

Gençlerin bir araya gelerek spor etkinlikleri ile kendilerini geliştirmelerini amaçlayan Biz Bir Takımız projesinde Malatya'da Melekbaba Ortaokulu ve Barguzu Ortaokulu öğrencilerinden oluşan toplam 44 kişi katılıyor.

Gençlerin bir araya gelerek spor etkinlikleri ile kendilerini geliştirmelerini amaçlayan "Biz Bir Takımız" projesinde Malatya’da Melekbaba Ortaokulu ve Barguzu Ortaokulu öğrencilerinden oluşan toplam 44 kişi katılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Bir Takımız" projesinde, farklı sosyo kültürel arka plana sahip gençlerin spor yoluyla bir araya getirilerek toplumda farklı kültürler arasında karşılıklı saygı ve güven ortamının oluşturulması, spor yoluyla sosyal uyumun sağlanması, gençlerin kendisini ve karşısındakini tanıyarak güçlendirilmesi ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi hedeflendi.

Malatya dahil 24 ilde başlatılan ve 1 Eylül 2022 tarihinde sona erecek olan "Biz Bir Takımız" projesi çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı farklı okullarda eğitim gören 6.ve 7. sınıflardaki kız ve erkek öğrencinin seçilen eğitmenlerin gözetiminde, 14 hafta boyunca katılacakları spor ve sosyal uyum eğitimleri veriliyor.

Eğitimlerin ardından kardeş şehir Çanakkale ile birlikte farklı bir şehirde bir araya gelinecek. Böylelikle ortak bir tanışma ve etkinlik kampından oluşan "Biz Bir Takımız" projesine, Malatya’da Melekbaba Ortaokulu ve Barguzu Ortaokulu öğrencilerinden oluşan toplam 44 kişi katılıyor.

'Biz Bir Takımız'
'Biz Bir Takımız'
'Biz Bir Takımız'

Bakmadan Geçme