• Haberler
  • Ekonomi
  • FKA'dan bölge planı çalıştayları ile bilgi alışverişi

FKA'dan bölge planı çalıştayları ile bilgi alışverişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2024-2028 Bölge Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde bölge illerinde 'Bölge Planı Çalıştayları' düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2024-2028 Bölge Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde bölge illerinde “Bölge Planı Çalıştayları” düzenlendi.

Sırasıyla Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Malatya illerinde düzenlenen çalıştaylara kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden temsilciler katılım sağladı. Çalıştaylarda, Sanayi ve Ar-Ge, Ulaşım-Altyapı, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Sosyal ve Beşeri Sermaye, Turizm ve Tanıtım, Enerji ve Madencilik, İklim Değişikliği olmak üzere yedi kategoride oluşturulan ve çok sayıda katılımcının yer aldığı komisyonlarda, Fırat Kalkınma Ajansı uzman personelinin moderatörlüğünde, bölgesel projeler ve çözüm önerileri değerlendirildi. Çalıştaylara ilişkin açıklamalarda bulunun Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Bölge Planı Çalıştaylarının Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri için çok önemli olduğunu söyledi. Yoğunlu, çalıştaylarda katılımcılardan gelen proje önerilerinin öneminin altını çizerek, buradaki amacının bölge planına tüm paydaş kurumların katkıda bulunması olduğunu ifade etti. Yoğunlu, “Çalıştaylarımızda bölgemizin kalkınmasına yönelik önemli konularda bilgi alışverişi gerçekleştiğine inanıyorum” dedi.

Çalıştaylarda TRB1 Bölgesindeki Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerinin mevcut sorunların ve bunlara dair çözüm önerilerinin dile getirildiğini kaydeden Yoğunlu, mevcut potansiyelin kullanılabileceği bir bölge planının oluşturulması için hazırlık çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini söyledi. Bölge planlarının hiyerarşide üçüncü sırada geldiğini aktaran Yoğunlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bölge planları hem mekansal olarak hem de sektörel olarak önemli olup kamu yatırımlarını bölgede belirleyen, onların içeriğini işaret eden planlardır. Bölge planı hazırlıkları, 2022/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, ulusal düzeyde koordinasyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı özelinde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından bölgelerde ise Kalkınma Ajansları tarafından yürütülmektedir. Tabi bizler bölge planını yaparken bölgede, yerelde koordinasyon ve dokümantasyon işini yapıyoruz. Aslında bölge planının içeriğini beraber belirleyeceğiz. Beraber belirleyeceğimiz içerikteki yöntemlerden bir tanesi de bu çalıştaylardır. Çalıştaylarımızın öncesinde de paydaşlarımızın değerli fikirlerini ve görüşlerini almak üzere web sitemiz ve sosyal medya aracılığıyla anketlerimizi yayınlamıştık. İnşallah düzenlemiş olduğumuz çalıştaylarımız ve katılımcılarımızın katkılarıyla bölge planın içeriğini özellikle stratejisini ve hedeflerini belirleyeceğiz.”

Yoğunlu, Bölge Planı Çalıştaylarını iki aşamalı olarak gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “İlk aşamasında ajans olarak yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda belirlenmiş olan ihtiyaçlar ve sorunlar katılımcılarla paylaşıldı. Bunlara ek olarak katılımcıların eklemek istediği gerek il özelinde gerekse bölge genelinde sorun tespitlerini beraber değerlendirerek ortaya çıkarmaya çalıştık” dedi.

Toplantıları yedi ayrı ihtisas masası oluşturarak gerçekleştirdiklerini belirten Yoğunlu, “İhtisas masalarımız bölgemizin sosyo-ekonomik gelişimiyle ilgili içerikleri belirledi. Her bir ihtisas masasında sorunlar tespit edildikten sonra ikinci kısımda biz bu sorunların çözümüne yönelik çözüm önerileri ve projeler önerdik. Burada özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bölge planında katılımcılarımızın verdiği çözüm önerileri veya verdiği proje önerilerinin mutlaka gerçekçi olması lazım. Çünkü bunlar öncelikle ajans tarafından sonra da diğer kamu kurumlarımız tarafından yatırım programına alınma hususunda önemli projeler olacak” dedi.

Yoğunlu, Bölge Planının 2024-2028 yıllarını kapsayacağının altını çizerek, “Bölge planımızın belirleyeceği odaklar, stratejiler, hedefler hepimizi ilgilendirecek. Toplantılarımıza çok farklı kurumlardan temsilciler katıldı. Sivil toplum örgütlerimiz katıldı. Gerek iş dünyasından gerek özel sektörden, kamu kurumlarından temsilcilerimiz yer aldı. Yapacağımız projelerde veya yatırımlarda bölge planlarımız mutlaka temel teşkil edecek. Bu yüzden bölge planına ne kadar çok katkı verebilirsek ilimizi, kent, kırsal alanlarımızı, ilimizdeki önemli sektörleri, ilimizdeki beşeri kaynağı ve diğer hususları ne kadar iyi yansıtabilirsek bölge planı da o kadar bölgemizi yansıtmış olacak. Katkından dolayı tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Oluşacak Bölge Planımızın illerimize ve bölgemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde açıklamasını tamamladı.

FKA'dan bölge planı çalıştayları ile bilgi alışverişi
FKA'dan bölge planı çalıştayları ile bilgi alışverişi
FKA'dan bölge planı çalıştayları ile bilgi alışverişi

Bakmadan Geçme