İnönü Üniversitesi'nde hedef ilk 10

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 29. sırada yer aldıklarına dikkat çekerek, ' Hedefimiz ülkemizin ilk 10 üniversitesi arasına girmek ve üniversitemizi bir araştırma üniversitesi yapmaktır' dedi.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında 29. sırada yer aldıklarına dikkat çekerek, “ Hedefimiz ülkemizin ilk 10 üniversitesi arasına girmek ve üniversitemizi bir araştırma üniversitesi yapmaktır” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi 2020 yılı faaliyet raporunda, geçen yıl yapılanları dile getirdi. Kızılay, “2020 yılı URAP verilerine göre Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında üniversitemiz 29. sırada yer almaktadır. Hedefimiz ülkemizin ilk 10 üniversitesi arasına girmek ve üniversitemizi bir araştırma üniversitesi yapmaktır” şeklinde konuştu.

Kızılay, “2020 yılında hizmete açılan 217 yataklı Onkoloji Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezimiz karaciğer naklinde olduğu gibi kanser alanında da ülkemizin en önemli tedavi merkezlerinden biri haline gelmiş durumdadır” şeklinde bilgi aktardı.

YÖKAK tarafında 2017 yılında üniversitede yapılan Kurumsal Dış Değerlendirme sonunda hazırlanan Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu çerçevesinde İnönü Üniversitesi’nin 2020 yılı Ekim ayında izleme sürecine alındığını ve bu sürecin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğine parmak basan Kızılay, “ 2020 yılında üniversitemiz “Yeşil Kampüs” (Green Metric) kategorisinde dünyadaki ilk 500 üniversite arasındaki yerini korumaya devam etti ve 2019 yılında dünyada 437. sırayı alan üniversitemiz 2020 yılında 340. sıraya yükseldi” ifadelerine yer verdi.

Turuncu Bayrak ödülü aldı

Engelsiz Üniversite kapsamında engelli vatandaşların rahat erişebileceği mekânlar oluşturulduğuna dikkat çeken Kızılay, üniversitelerinin 2020 yılında 4 ayrı kategoride YÖK tarafından verilen Turuncu Bayrak ödülü aldığını hatırlattı.

Sürekli Eğitim Merkezi’nin 2020 yılında pandemiye rağmen eğitimlerine devam ettiğini bildiren Kızılay, “ 2020 yılı içerisinde Sürekli Eğitim Merkezimiz tarafından, yüz yüze ve online şekilde olmak üzere bin 687 kişiye çeşitli alanlarda eğitimler verilmiştir. 2020 yılında örgün eğitimin büyük ölçüde online yapılması neticesinde öğrencilerimizin ancak onda biri yüz yüze eğitim almıştır. Fakat yıl içerisinde kültür - sanat WEB etkinlikleri kapsamında online gerçekleştirilen çok sayıda kültür ve sanat etkinliği üniversitemizin resmi Youtube kanalından yayınlandı ve uzaktan eğitim alan öğrencilerimizin ders dışı kültür ve sanat etkinliklerine erişimi sağlanmış oldu. Sunulan konser, seminer, konferans, sergi ve diğer etkinlikleri izleyenlerin sayısı dikkate alındığında bu çalışmaların yoğun bir şekilde talep gördüğü görülmektedir. 2018 yılını kalite yılı ilan ettik ve 2020 yılında da eğitim - öğretim, bilimsel faaliyetler, idari işler ve sunduğumuz bütün hizmetlerde kaliteyi artırmaya yönelik yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmaların sonucunda 31 Ekim 2019 tarihinde üniversitemiz TS EN ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. TSE tarafından Kasım 2020 tarihinde yapılan yıllık tetkikleri sonucunda belgenin geçerlilik süreci devam ettirildi” dedi.

Üniversitenin mevcut su kaynaklarının verimli kullanılması için Akıllı Su Yönetimi Projesinin başlatıldığını, su kuyuları ile ilgili otomasyon sistemi kurulduğunu ve yapılan iyileştirmeler sayesinde 2020 yılında önemli ölçüde su tasarrufu sağlandığını vurgulayan Kızılay, “2019 yılında başlayan İnönü Üniversitesi Bilişim Altyapı Sistemleri’nin yenilenmesi faaliyeti 2020 yılında tamamlanmış, yenilenme çalışmaları ile güvenlik duvarımız güncellenmiş ve bu proje ile bilgi işlem altyapısı daha güvenli ve hızlı hâle getirilmiş, kampüs içerisinde daha hızlı internet erişimi sağlanmıştır. 2020 yılında pandemi nedeni ile öğrencilerimizin büyük bir kısmı kampüste eğitim alamadı. Buna rağmen spor alanlarımız açık tutuldu ve gerekli tedbirler alınarak çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin özellikle açık spor alanlarından faydalanmaları sağlandı” ifadelerini kullandı.

Üniversitenin 45 yıllık tarihinde bir ilk olarak “Kampüs Uygulama Master Planı” hazırlanıp 2018 yılından itibaren uygulamaya konulduğunu hatırlatan Kızılay, “ 2020 yılında da kampüs içerisinde yapılan imar, yol açma ve ağaçlandırma gibi faaliyetler Master Plan çerçevesinde yapılmakta ve üniversitemizi güneyden çevreleyecek olan 40 metre genişliğindeki Kuşak Yol açılması çalışmalarına devam edilmektedir” dedi.

Şehir ve üniversite birlikteliğine önem

Toplumun maddi ve manevi refahının sağlanmasında üniversitelerin rolünün oldukça önemli olduğuna işaret eden Kızılay, “Üniversite olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme ve bilgi üretmeye devam edeceğiz. Bilim, sanat ve kültürel etkinliklerde kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğimizi sürdüreceğiz. Malatya ve çevresinin eğitim, sağlık, sanat, spor, tarih, kültür, tarım, sanayi ve hizmet sektöründeki potansiyelinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde öncülük yapmaya devam edeceğiz. Halktan ve şehrimizden kopuk olmayan bir yönetim anlayışıyla üniversitemizi şehrimizle bütünleştirmeye gayret ediyoruz. Malatya’mızın yükselişi şehir ve üniversite birlikteliği ile daha da ivme kazanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Kızılay, “2020 yılında üniversitemizde yapılan faaliyetleri içeren ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesi gereğince hazırlanan “İnönü Üniversitesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu” şeffaflık ve kurumsal hesap verebilirliğin bir gereği olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur” diye konuştu.

İnönü Üniversitesi’nin 2020 yılı faaliyet raporu üniversitenin web sitesinde yayımlandı.

Bakmadan Geçme