İnönü Üniversitesi'nden 'süre dolmadı' açıklaması

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından toplu iş sözleşmesi hakkında yapılan açıklamada, Yüksek Hakem Kurulu tarafından nihai olarak karara bağlanan toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi 1 Ağustos 2020, sona erme tarihi ise 31 Temmuz 2022 olup, toplu iş sözleşmesinin sona ereceği tarihe kadar taraflar bu toplu iş sözleşmesi hükümleri ile bağlıdır' denildi.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından toplu iş sözleşmesi hakkında yapılan açıklamada, "Yüksek Hakem Kurulu tarafından nihai olarak karara bağlanan toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi 1 Ağustos 2020, sona erme tarihi ise 31 Temmuz 2022 olup, toplu iş sözleşmesinin sona ereceği tarihe kadar taraflar bu toplu iş sözleşmesi hükümleri ile bağlıdır” denildi.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından toplu iş sözleşmesi hakkında kamuoyuna açıklama yapıldı. Açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9 Eylül 2020 tarihli ve 2042761 sayılı yazısı ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’nın, Üniversitemiz Turgut Özal Tıp Merkezi ile Diş Hekimliği Fakültesi’nde sürekli işçi olarak görev yapan üyeleri adına işletme toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olduğu Üniversitemiz Rektörlüğüne bildirilmiştir. Buna göre 15 Ekim 2020 tarihinde toplu görüşmeler başlamıştır. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile Üniversitemiz Rektörlüğü arasında yapılan toplu görüşmeler neticesinde anılan Sendikanın teklif metnindeki bir kısım maddeler üzerinde teklifteki şekliyle, bir kısım maddeler üzerinde değişiklik yapılarak anlaşma sağlanmış ve bir kısım maddeler üzerinde ise anlaşmaya varılamamıştır.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasının 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 49 ve 50’nci maddeleri uyarınca arabulucu görevlendirilmesi talebinde bulunması üzerine, Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından arabulucu görevlendirmesi yapılmış ve Üniversitemiz ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası temsilcilerinin, arabulucu başkanlığında 19 Ocak 2021 tarihinde yapmış olduğu görüşmelerde de daha önce üzerinde anlaşma sağlanamayan maddelerle ilgili olarak yine anlaşmaya varılamamıştır” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’nın Yüksek Hakem Kuruluna başvurması üzerine Yüksek Hakem Kurulu’nun 22 Nisan 2021 tarihli ve 2021/81 Esas ve 2021/295 sayılı kararı ile anılan sendikanın teklif metninde yer alan ve üzerinde anlaşma sağlanamayan maddelerin ne şekilde düzenleneceğine karar verildiğinin bildirildiği açıklamada, "Bu karar üzerine bir kısmı taraflarca üzerinde anlaşmaya varılan bir kısmı da Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmesi Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile imzalanmıştır. Yüksek Hakem Kurulu tarafından nihai olarak karara bağlanan toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi 1 Ağustos 2020, sona erme tarihi ise 31 Temmuz 2022 olup, toplu iş sözleşmesinin sona ereceği tarihe kadar taraflar bu toplu iş sözleşmesi hükümleri ile bağlıdır. Üniversitemiz taraflarca kabul edilen toplu iş sözleşmesi hükümlerine aynen uymaktadır. Bu konuda yapılan bazı açıklamalar eksik, yanlış ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilgiler içermektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Bakmadan Geçme