İnönü Üniversitesi yükselişte

Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) yayımladığı 2020 Yılı Üniversite ve İzleme Değerlendirme Raporu'nda yer alan İnönü Üniversitesi verilerinde bir önceki yılın raporuna göre artış olduğu görüldü.

Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) yayımladığı 2020 Yılı Üniversite ve İzleme Değerlendirme Raporu’nda yer alan İnönü Üniversitesi verilerinde bir önceki yılın raporuna göre artış olduğu görüldü.

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitelerin faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerini şeffaflık, hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütmesine katkı sunmak ve Türk üniversitelerine yönelik kanıt temelli değerlendirmelerin yapılabilmesine olanak sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yayımlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’nun 2020 yılına ait verileri kamuoyuyla paylaşıldı. 193 üniversitenin verilerinin Eğitim-Öğretim, Ar-Ge, Proje , Yayın, Uluslararasılaşma ile Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk kategorilerinde YÖK’ün belirlediği 45 göstergeye göre değerlendirildiği raporda, İnönü Üniversitesi’nin birçok göstergedeki verilerinin pandemi sürecinin dezavantajlarına rağmen 2019 yılına göre yükseldiğine yer verilmiştir” denildi.

Rapora göre, İnönü Üniversitesi’nin KPSS’de ilk yüzde 5’lik dilime giren program sayısı, uluslararası bilimsel etkinlik veya sanatsal sergi sayısı, öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk proje sayısı, öğrencilerin yaptığı endüstriyel proje sayısı, program dışında diğer programlardan alınan ders oranı, YKS Kılavuzu’nda akredite olduğu belirtilen lisans program sayısı, kütüphanede öğrenci başına düşen basılı yayın sayısı, SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı, üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı, ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı, üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmet sayısı, Kariyer Merkezi faaliyetleri, üniversitenin engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak, engelsiz program nişanı, engelli dostu ödülü sayısı, yeşil kampüs sıralaması, uluslararası öğrenci sayısı ve değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı göstergelerine ait verilerinin yükseldiği tespit edildi.

Bakmadan Geçme