Kayısıda yeni pazar yeri arayışı

Dünya kayısı marka değerini elinde bulunduran ve Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi'ne sahip olan Malatya'da 'Kayısıda İnovatif Çalışmalar ve Yeni Pazar Arayışı' toplantısı düzenlenerek, kayısısının mevcut durumuna ve geleceğine ilişkin projeler ve çalışmalar üzerinde duruldu.

Dünya kayısı marka değerini elinde bulunduran ve Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi’ne sahip olan Malatya’da “Kayısıda İnovatif Çalışmalar ve Yeni Pazar Arayışı” toplantısı düzenlenerek, kayısısının mevcut durumuna ve geleceğine ilişkin projeler ve çalışmalar üzerinde duruldu.

“Üniversite-Reel Sektör Buluşması” çerçevesinde Malatya Ticaret Borsası (MTB), İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi işbirliğinde Kayısı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, kayısının katma değeri yüksek bir ürüne dönüşümü için yapılan çalışmalar ile kısa, orta ve uzun vadede neler yapılması gerektiği tartışıldı.

MTB Başkanı Ramazan Özcan’ın moderatörlüğünü üstlendiği toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Murat Tunç, ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Ticaret ve Sanayi Odası, Kayısı Araştırma Enstitüsü kurumlarının yöneticileri, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Durmaz, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İnönü Üniversitesi Öğretim üyeleri; Prof. Dr. Kahraman Çatı, Prof. Dr. Ahmet Uğur ve Prof. Dr. Hüseyin Altay, Prof. Dr. Burhan Ateş, Doç. Dr. Hasan Topbaş, Doç. Dr. Sibel Uluata, Doç. Dr. Aydın Aktaş, Doç. Dr. İncilay Gökbulut, Dr. Öğr. Üyesi Fazlı Ercan ile Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma ile ihracatçı firmaların temsilcileri katıldı.

MTB Başkanı Ramazan Özcan’ın selamlama ve açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda kayısıya ilişkin çalışmalarda üniversite ve sektör işbirliğinin önemi vurgulandı.

Üniversite ve sektör işbirliği koordinasyonunun sağlanması için teori ile uygulamanın bir araya geldiği belirtildi. Malatya’da tarım ve tarım ürünleri, özellikle kayısıyla ilgili sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yapılması için ortak akılla oluşturulan bütüncül politikalara ihtiyaç olduğu ifade edildi. İstişare toplantısında kayısı üretimi, kayısının yeni ürünlere dönüşümü, pazarlanma süreçlerinde üniversite ile kayısı sektörünün işbirliği yapmasının önemi vurgulandı.

Toplantıda, üniversite öğretim üyeleri, kurum yöneticileri ve şirket temsilcileri sırasıyla söz aldı. Dünya kayısı marka değerini elinde bulunduran ve Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi’ne sahip olan Malatya’da tarihsel süreçte kayısı üretimi ve yetiştiriciliğinin gelişim sürecinin ne yönde şekillendiği ve kayısıya ilişkin hangi çalışmaların yapıldığı tartışıldı. Süreç içerisinde kayısının üretim ve tüketim miktarlarında önemli dalgalanmaların olduğu ve bu durumun üreticinin ve şehrin ekonomisini etkilediği belirtildi.

Kayısının yalnızca ekonomik bir kaynak olarak değerlendirilmemesi gerektiğine, kayısının marka değerinin yükseltilmesi adına katma değeri yüksek bir ürün olarak ürün yelpazesinin çeşitlendirilmesi gerekliliğine, endüstriyel bir ürün haline gelmesinin önemi ve kayısının sosyal ve kültürel yönüne ilişkin çalışmalarla birlikte tanıtım faaliyetleriyle desteklenmesi ihtiyacına yönelik vurgular yapıldı. Bu açıdan özellikle kayısının insan sağlığı üzerindeki yüksek faydalarına ilişkin yapılan bilimsel çalışmaların topluma anlatılarak, bilinirlik düzeyinin artırılmasına dikkat çekildi.

Kayısının üretimden tüketim sürecine kadar olan yolculuğunda; talep, ihtiyaç, arz, ambalajlama ve pazarlama durumları üzerinde duruldu. Kayısının küresel iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği, üretim ve tüketim sürecini etkileyebilecek muhtemel krizlere yönelik hangi önlemlerin geliştirildiği tartışıldı.

Malatya kayısısının mevcut durumuna ve geleceğine ilişkin projeler ve çalışmalar üzerinde duruldu. Paydaşların kayısıya ilişkin yapmış olduğu çalışmalar ile katkılarının ele alındığı toplantının sonunda soru-cevap bölümüyle akademisyenler ve şirket temsilcileri karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının sonunda “Üniversite-Reel Sektör Buluşmaları” toplantısında ele alınan konuların detaylı bir şekilde farklı başlıklar altında ayrıntılı bir şekilde ele alınması için ihtisas toplantıları yapılması kararlaştırıldı.

Kayısıda yeni pazar yeri arayışı
Kayısıda yeni pazar yeri arayışı
Kayısıda yeni pazar yeri arayışı

Bakmadan Geçme