Kentsel dönüşümde tarihi doku

Malatya İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sezik, kentsel dönüşüm uygulamalarında kentin tarihsel süreç içerisinde meydana getirdiği tarihi dokunun korunması güdüsüyle hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Malatya İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sezik, kentsel dönüşüm uygulamalarında kentin tarihsel süreç içerisinde meydana getirdiği tarihi dokunun korunması güdüsüyle hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından gerçekleştirilen “Siyaset Akademisi” e söyleşi programında bu hafta “Kentsel Dönüşüm ve Rant İlişkisi ” konusu ele alındı. Doç. Dr. Murat Sezik’e söyleşide online olarak kentsel dönüşüm konusunda görüşlerini aktardı. Kentsel dönüşümün çöküntü alanlarının yeniden canlandırılması olarak nitelendirildiğini bildiren Sezik, kentleşme sürecinin ve kent mekânlarında meydana gelen değişimlerin Sanayi Devrimi’yle birlikte hız kazandığını vurguladı. Bu durumun kentle birlikte yeniden ele alınarak değerlendirilmesini gerektiren unsurları da beraberinde getirdiğini ifade eden Sezik, kentsel dönüşüm uygulamalarında kentin tarihsel süreç içerisinde meydana getirdiği tarihi dokunun korunması güdüsüyle hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sezik, Türkiye’de dâhil olmak üzere birçok ülkede, kentsel dönüşüm süreçlerinde, tarihi dokunun ve izlerin göz ardı edildiğini, dokuların ve izlerin maddi ve manevi olarak tahrip edildiğini belirtti.

Kentsel dönüşümün, “kentin imar planlamasına uymayan, ruhsatsız binaların yıkılıp, planlara uygun olarak toplu yerleşim alanlarının oluşturulması” şeklinde tanımlandığını belirten Sezik, kentsel dönüşüme ilişkin tanımlamalarda tanımın sadece mekâna yönelik olarak ele alındığını, insan faktörünün ise hesaba katılmadan, işin sadece planlama, yıkma ve yeniden inşa süreçleri çerçevesinde değerlendirildiği eleştirisini yaptı ve bu durumun kentsel dönüşümün başarısına doğrudan etkileri olduğunu ifade etti.

Kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesine ilişkin olarak hukuki zeminde çok sayıda yasal düzenlemenin bulunduğuna dikkat çeken Sezik, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’ndan ve diğer kanunlardan örnekler vererek kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesinde bu kanunların etkilerini dile getirdi.

Kentsel dönüşümle birlikte ortaya çıkan bir diğer konunun da rant ilişkilerinin gelişmesi ve spekülatörlerin ortaya çıkması olduğunu vurgulayan Sezik, spekülatörlerin ortaya çıkışında etkili olan faktörlerin başında ise yerel yönetimlerin geldiğini belirtti. Yerel yönetimlerin aldıkları yapılaşmaya yönelik imar kararlarının kentsel dönüşüm süreçlerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Sezik, kentin geleceğini etkileyen kentsel dönüşüm süreçlerinde rant ilişkilerinin gelişimini ve aktörler arasındaki ilişkileri olduğunu ileri sürdü.

Doç. Dr. Sezik’in sunumunu tamamlamasının ardından program, katılımcıların ele alınan konuya ilişkin olarak yönelttiği sorular ve Sezik’in bu sorulara verdiği cevaplarla sonlandı.

Profesör Tuncel, “Beyin Göçünün Siyasal Etkisi ”ni anlatacak.

Bu arada, İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün ‘Siyaset Akademisi’ bünyesinde çevrim içi olarak düzenlediği seminerler dizisinin çerçevesinde 30 Mart 2021 Salı günkü konuğu, İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Tuncel olacak ve “Beyin Göçünün Siyasal Etkisi ” konusu ele alınacak.

Bakmadan Geçme