Kira sözleşmesi...

Malatya İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen online seminer ile Covid-19 pandemisi sürecinde işletmelerin kanuni hakları ile iş sözleşmesinin sona ermesi ve hukuki sonuçları konusunda bilgiler verildi.

Malatya İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen online seminer ile Covid-19 pandemisi sürecinde işletmelerin kanuni hakları ile iş sözleşmesinin sona ermesi ve hukuki sonuçları konusunda bilgiler verildi.

İnönü Üniversitesi ve Malatya Teknokent iş birliğinde “Pandemi Sürecinde İşletmelerin Kanuni Hakları” konusunda bilgi vermek amacıyla çevrim içi seminer düzenlendi. Seminerde, İnönü Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Kayık Aydınalp tarafından “İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Hukuki Sonuçları”, Dr. Öğr. Üyesi Adem Yelmen tarafından ise “Pandemi Sürecinin İş Yeri Kiralarına Etkisi” konuları hakkında bilgi verildi.

Kısa çalışma uygulamasının özellikle pandemi sürecinde gündeme gelen bir konu olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Kayık Aydınalp, kısa çalışma uygulaması hakkında, “Küresel ya da sektörel bir kriz varsa zorlayıcı bir sebep varsa normal çalışma şartlarına göre koşulların biraz daha kolaylaştırıldığı ortamlardır. Pandemi bizim kabul ettiğimiz zorlayıcı sebeplerden birisi, o yüzden bu süreçte kısa çalışma uygulanabiliyor” dedi.

Kısa çalışma uygulamasına işverenin başvurması gerektiğine değinen Aydınalp, işçinin şartları sağlaması halinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanabileceğini belirtti.

Aydınalp, belirli sürede iş sözleşmesi imzalandığı ya da haklı nedenlerle fesih sebepleri olarak adlandırılan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan durumların söz konusu olması halinde iş sözleşmesinin iptal edilmesinin gerçekleşebileceğini aktardı.

İşverenin, kısa çalışma ödeneğinden ya da nakdi ücret desteğinden faydalandığı sürece işçiyi çalıştırmaması gerektiğini ifade eden Aydınalp, pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalar sonucunda yaşanan sıkıntılardan biri olan iş yeri kiraları konusunda da bilgi verdi.

Yelmen, kiralanan iş yerleri konusunda konuştu

Dr. Öğr. Üyesi Adem Yelmen ise borçlar kanununa göre kiralanan iş yerlerinin kullanılsın veya kullanılmasın kiralandıktan sonra ücretinin ödenmesi gerektiğini kaydetti.

Kira sözleşmelerinde yer alan “değişen şartlara uyarlanması” ilkesine göre, aniden gelişen ve istisna durumlara uygun olarak şartların yeniden düzenlenebileceğini ifade eden Yelmen, bu ilkenin uygulanmasının çok istisna bir durum olduğunu belirtti.

Adem Yelmen, kira sözleşmelerinde yaşanan sıkıntıların yargı sürecine gitmeden iki tarafın çıkarına uygun olabilecek şekilde çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Kira sözleşmesi...

Bakmadan Geçme