Malatya Barosu: Kadına şiddet insan hakkı ihlalidir

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu başkanı Avukat Esra Genç Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, 'Kadınlara şiddet uygulanması bir insan hakkı ihlalidir' dedi.

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Esra Genç, kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nün tarihteki öneminden bahsederek, "Kadının maruz kaldığı şiddeti nasıl hak ettiğini anlatmak üzere kurulmuş olan eşitsiz, adaletsiz, cinsiyet körü sistem varlığını sürdürdüğü ve kadına yönelik ayrımcılığın sona ermesi için gereken önlemler alınmadığı sürece de cinayetler ve kadına yönelik şiddet sürecektir” dedi.

Tek saldırı fiziksel saldırı değildir

Komisyon Başkanı Genç, kadınlara yönelik yapılan saldırıların sadece fiziksel olmadığını belirterek, psikolojik baskıyla da yaygın olarak karşılaşıldığını ifade etti. Genç, "Ülkemizde kadına yönelik şiddet; kamusal veya özel yaşamda, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı, ıstırap veren ya da verebilecek olan, cinsiyete dayanan eylem, tehdit, zorlama, keyfi olarak özgürlükten, ekonomik gereksinimlerden yoksun bırakma, küçük yaşta evlenmeye zorlama, çocuk doğurmaya zorlanma, erkeğe bağımlı hale getirme gibi davranışlarla artarak süreklilik göstermektedir. Tüm bunlar birer insan hakkı ihlalidir. Bu kadar çeşitli, bu kadar yoğun şiddet türlerinin en dayanılmazı, en vahimi, en korkuncu en temel insan hakkına, yaşama hakkına yapılan saldırıdır” ifade etti.

Uluslararası hukuk kurallarında kadınlara yönelik tüm hakların tanımlandığını söyleyen avukat Genç, “Uluslararası normlar kadınların insan haklarını, insan hakları yelpazesinin bütünü üzerinden tanımlamakta, kadınların insan haklarının korunması, bütün insan haklarının kadınlar için erkeklerle eşit biçimde tanınması korunması ve ihlallerin önlenip cezalandırılması demektir. Bu anlayış yalnızca, kadınlara karşı şiddeti değil, kadınlara karşı toplumun ekonomik, siyasal ve sosyal tüm alanlarında yapılan ayrımcılığa karşı durmayı gerektirir. Devletin tüm kurumlarıyla sorunu çözme görevi vardır” şeklinde konuştu.

Medya sektörüne büyük işler düşüyor

Komisyon Başkanı Genç, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için başlattıkları mücadelenin devam edeceğinin vurgusunu yaptı. Genç, "Kadını bir eşya metamal gibi gören yönetimsel sistemler ve bakış açıları değiştirilmeli, çıkarılacak veya çıkarılmaya çalışılan yasalarda bu konulara özellikle dikkat ve özen gösterilmeli. Şiddet mağdurlarının soruşturma ve yargılama aşamasındaki karşılaştığı güçlükler yeniden kişinin mağduriyetine yol açmayacak şekilde düzenlenmelidir” dedi.

Yorumlar 13

Bakmadan Geçme