Memur-Sen'den vergi düzenlemesine öneri

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım bir basın toplantısı düzenleyerek, gelir vergisinde yapılan son değişiklikleri değerlendirdi. Vergi düzenlemesi ile ilgili öneride bulunan Yıldırım, Gelir vergisinde oran değil, matrahlar arttırılmalı dedi.

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım bir basın toplantısı düzenleyerek, gelir vergisinde yapılan son değişiklikleri değerlendirdi. Vergi düzenlemesi ile ilgili öneride bulunan Yıldırım, "Gelir vergisinde oran değil, matrahlar arttırılmalı" dedi.

Memur-Sen binasında yapılan ve sendika üyelerinin katıldığı toplantıda gelir vergisinde matrahların arttırılması gerektiğini belirten Yıldırım, yapılan yanlıştan dönülmesi gerektiğini ifade etti. ÜFE yerine TÜFE’nin esas alındığı sistemin hayata geçirilmesi teklifini sunduklarını belirten Yıldırım, “Bilindiği üzere gelirini ücretle elde eden çalışanların kazançlarının vergilendirilmesinde ölçüt olarak kullanılan tarifeler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer almaktadır. Maddede yer alan tarife tutarları ise her yıl güncellenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı gelir vergisi tarifesi şu şekildedir, oran 1. dilim 13 bin TL’ye kadar yüzde 15, 2. dilim 30 bin TL’nin 13 bin TL’si için 1.950 TL, fazlası yüzde 20, 3. Dilim 70 bin TL’nin 30 bin TL’si için 5 bin 350 TL, fazlası yüzde 27’dir. Yukarıda verilen kısa bilgiden sonra ücret gelirinin vergilendirilmesinde iki temel parametre olduğu görülmektedir. Birincisi oran, ikincisi ise oranın uygulanacağı matrahtır. İçinde bulunduğumuz süreçte her iki parametre açısından ücretli çalışanlar aleyhine sonuçlar doğuracak gelişmeler söz konusudur. Bunlardan birincisi oranla ilgilidir ki, yüzde 27 oranının uygulandığı üçüncü dilimde oran yüzde 30’a çıkarılmak istenmektedir. İkinci sorun geçmişten bugüne gittikçe derinleşen matrah sorunudur ve bu sorun oran artışına denk gelecek mağduriyetler üretmiştir ve eğer gereken müdahale yapılmazsa üretmeye de devam edecektir. Gelir vergisi matrahının tespitinde statüler arası farklılıklarla vergi adaletsizliği artmaktadır. Bu noktada, gelir vergisine ilişkin mevcut adaletsizliklerin giderilmesi yönünde adım atılmasını beklerken, aksi yönde bir irade ile yüzde 27’lik oranın yüzde 30’a yükseltilmesi yönünde düzenleme yapılması, adaletsizliğin sona ermesine değil derinleştirilmesine çaba sarf edildiği kanaati uyandırmaktadır. Bu çerçevede, gelir vergisine ilişkin düzenlemede oranların artırılması yönünde ortaya konan iradenin geri çekilmesi ve gelir vergisine esas matrahların özellikle yüzde 15’lik dilim açısından geçmiş dönem kayıplarını da telafi edecek şekilde yükseltilmesi gerekmektedir. Bu yöntemle, gelir vergisinin, kamu görevlileri başta olmak üzere emekleriyle gelir elde edenler açısından gelir azaltıcı vasfı önemli oranda sona erecektir. ’Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır’ sloganının yanına ’Vergide adalet esastır’ afişinin eklenmesi için içinde bulunduğumuz süreç iyi değerlendirilmeli, yüzde 27’lik oranın 3 puan artışla yüzde 30’a çıkarılması yanlışından vazgeçilmeli ve gelir vergisinde yeniden değerleme oranın da ÜFE yerine TÜFE’nin esas alındığı sistem hayata geçirilmeli tekliflerimizi karşılayacak düzenlemeler gerçekleştirilmelidir” şeklinde konuştu.

Bakmadan Geçme