Semt Pazarlarında alınan harç düşürüldü

Yeşilyurt Belediye Meclisi, haziran ayı olağan toplantısı 2.oturumunda gündemdeki maddeler, komisyon raporları ve teklifleri tek tek görüşerek onayladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, haziran ayı olağan toplantısı 2.oturumunda gündemdeki maddeler, komisyon raporları ve teklifleri tek tek görüşerek onayladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın Başkanlığında gerçekleşen 2.Oturum toplantısında açılış ve yoklamanın ardından öncelikle 11 Haziran 2019 tarihli 1.Oturum Toplantısının karara özeti kabul edilirken, daha sonra gündemdeki maddeler tek tek görüşülüp karar altına alındı.

1. oturum toplantısında görüşüldükten sonra Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ‘Yeşilyurt’un genelindeki semt pazarlarından alınan harç miktarlarının yeniden belirlenmesine yönelik’ Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi onaylandı. Meclisten geçen gündem maddesine göre, 28 TL olan 1. pazar ücreti 20 TL’ye, 20 TL olan 2. pazar ücretinin 15 TL’ye, 16 TL olan 3. pazar ücretinin de 12 TL’ye indirilmesine karar verildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yeşilyurt Belediye sınırlarındaki Işıklı mahallesinin lağvedilerek sınırlarının Oluklu Mahallesi sınırlarına dahil edilmesine ilişkin teklifi 1. oturum toplantısında Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edilmişti. Yapılan görüşmeler ve çalışmalar neticesinde bu gündem maddesinin Temmuz Ayı toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verildi.

Yeşilyurt Belediyesi sevk ve idaresi sınırlarında bulunan bütün binalarda çatı malzemelerinin bölgenin iklimi ve mevcut yapılaşmış binalar göz önünde bulundurulup ahşaptan yapılmasına yönelik İmar Komisyonu Raporu görüşüldükten sonra onaylarken, Mimari Estetik Komisyonunun almış olduğu teknik hizmet ücret bedelinin ödeme planı değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunu görüştükten sonra kabul etti.

Bahçe Sundurmaları hakkında Yapım ve Uygulama Standartları ile ilgili İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunun ortak raporu, Yakınca Mahallesi 540 ada 1 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair İmar Komisyonu Raporu, İlyas Mahallesi 735 ada 1 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair İmar Komisyonu Raporu , Koyunoğlu Mahallesi 2315 ada 2 ve 3 nolu parsellerde İmar Planı tadilatı talebine dair İmar Komisyonu Raporu, Aşağıbağlar Mahallesi 1990 ada 1 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair İmar Komisyonu Raporu,Bostanbaşı Mahallesi 2. Etap Uygulama İmar Planı Talebine dair İmar Komisyonu Raporu,Bostanbaşı Mahallesi 3. Etap Uygulama İmar Planı Talebine dair İmar Komisyonu Raporu ve Yakınca Mahallesi 383 nolu adada İmar Planı tadilatı Talebine dair İmar Komisyonu Raporu onaylandı.

Gündemdeki yedi maddenin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, temmuz ayı toplantısı için 2 Temmuz 2019 Salı günü saat 14.00’da Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda bir araya gelecek.

Bakmadan Geçme