Türkiye yaş kayısı üretiminde liderliğini sürdürdü

2022 yılı dünya yaş kayısı üretim rakamları Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından açıklandı

2022 yılı dünya yaş kayısı üretim rakamları Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından açıklandı. 

FAO’ya göre 2022 yılı dünya yaş kayısı üretimi 3.863.180 ton olarak gerçekleşti. Yaş kayısı üretimi bir önceki yıla göre sadece %6,6 artış gösterdi.

Türkiye %20,8 pay ile birinci, Özbekistan %11,7 pay ile ikinci ve İran %8,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Dünya yaş ve kuru kayısı üretiminde uzun yıllardan beri birinci sırada yer alan ülkemiz dünya yaş ve kuru kayısı ticaretinde de birinci sırada yer almaktadır. Bilindiği üzere Türkiye 2022 yılı dünya yaş kayısı ihracatında büyük bir başarıya imza atarak birinci sıraya yükselmişti.

Yaş kayısı üretiminde yüz bin tondan fazla üretime sahip diğer ülkeler İtalya, Cezayir, Pakistan, Afganistan, Ermenistan, Yunanistan ve Japonya olarak sıralandı.

2022 Yılı Dünya Yaş Kayısı üretimi (1000 ton)

ÜLKE 2021 2022 ÜRETİMDEKİ PAYI
TÜRKİYE 800 803 %20,8
ÖZBEKİSTAN 425 452 %11,7
İRAN 277 306 %8,3
İTALYA 189 230 %6,0
CEZAYİR 190 204 %5,3
PAKİSTAN 159 175 %4,5
AFGANİSTAN 207 171 %4,4
ERMENİSTAN 86 114 %3,0
YUNANİSTAN 77 112 %2,9
JAPONYA 105 97 %2,5
DÜNYA 3.623 3.863  

Kaynak: FAO,2024

Bakmadan Geçme