• Haberler
  • Malatya
  • Veteriner hekim Saydan'ın milli hayvancılıkla ilgili araştırması

Veteriner hekim Saydan'ın milli hayvancılıkla ilgili araştırması

Malatya Arguvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görev yapan Veteriner Hekim Mehmet Saydan, Arguvan ve çevresindeki süt inekleri üzerinde subklinik mastitis oranlarını ve sebeplerini belirlemek amacı ile yaptığı bilimsel çalışmada ilçedeki süt sığırcılığı ile ilgili yeni bulgularla karşılaştıklarını ifade etti.

Malatya Arguvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görev yapan Veteriner Hekim Mehmet Saydan, Arguvan ve çevresindeki süt inekleri üzerinde subklinik mastitis oranlarını ve sebeplerini belirlemek amacı ile yaptığı bilimsel çalışmada ilçedeki süt sığırcılığı ile ilgili yeni bulgularla karşılaştıklarını ifade etti.

Saydan, çalışma boyunca Malatya’nın Arguvan ilçesindeki ineklerin her ikisinden birinin memesinde yüzde 51.77 oranında gizli mastitis enfeksiyonuna rastladıklarını belirtti

Saydan, “Subklinik mastitis hastalığı adından da anlaşılacağı gibi dış bakı ile belirlenemeyen, hayvanın genel durumunda bir bozukluğa sebep olmayan, süt verimini,kalitesini ve raf ömrünü düşüren ortalama hayvan başına yıllık 170 Amerikan doları kayba sebep olan ciddi bir hastalıktır” dedi.

“Önlemler alarak mevcut süt üretimi arttırılabilir”

Veteriner Hekim Mehmet Saydan Arguvan’da bir ilk olan 2012 yılından bu güne kadar yürütülen çalışmada,bölgede yetiştirilen ve rastgele belirlenen 649 baş ineğe ait 2596 meme lobunda çalışıldığını, ekonomik olarak büyük kayıplara sebep olan ancak dışarıdan bakıldığında anlaşılamayan bu hastalıkla ilgili önlemler alarak mevcut süt üretiminin kat kat artabileceği noktasına da dikkat çekti.

Mehmet Saydan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Elde ettiğimiz bulgular ülke genelinde farklı yörelerde yapılan çalışmalardaki bulgularla benzerlik gösteriyor. Mastitisten kaynaklanan ekonomik kaybın Türkiye’de yılda hayvan başına 124- 217 arası Amerikan doları olarak görüyoruz. Bu sebeple Milli Tarım ve Hayvancılık Uygulamalarının gündemde olması gerekiyor.

Yapılan çalışmayla yerli ırkların diğer kültür ve melez ırklara göre daha fazla mastitise yakalandıkları, süt verimi yüksek olan ineklerde mastitis riskinin de arttığı, sağım hijyenine dikkat eden işletmelerde mastitis oranının azaldığı, son doğumda yavru zarlarını atmayan veya güç doğum yapan ineklerde mastitis oranının daha yüksek olduğu görülmüştür.”

Bakmadan Geçme