Çanakkale Savaşında Almanlar - Ahmet Küçükşahin

Çanakkale Savaşında Almanlar


Almanlar, 1’nci Dünya Savaşı (1914-1918) sonrası yazdıkları eserlerle Çanakkale muharebelerinin başarısını sahiplenmekteler ve savaşın onuruna ortak olmaya çalışmaktadırlar. 

Almanlar dört yıllık harp boyunca Osmanlı’ya toplam 3 milyar marklık para yardımında bulunmuştur.

Bunun bir milyarı altın, gümüş, Türk lirası ve Mark olarak, geri kalanı hazine bonolarının emanete alınması suretiyle ödenmiştir. Türk kaynakları ise bu rakamı 150 milyon Türk Lirası olarak ifade eder.(O yıllarda 1 Türk Lirası 18 Marktır.)

Aslında bu paralar yardım olarak değil, borç olarak verilmiş ve bu borçlar Türk Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ödenmiştir. 

Harp süresince Osmanlı’ya gelen görevli (general, subay, teknisyen, mühendis, erbaş ve er) Almanların sayısı 13.500, Avustralyalıların sayısı 1.500 kişidir. Toplam 15.000 civarındadır.  

8,5 ay süren Çanakkale muharebeleri sırasında toplam 500’e yakın Alman subay, erbaş ve eri, büyük bölümü geri hizmette olmak üzere görev yapmıştır. 

17 Mart günü Karanlık Liman’a 18 adet mayını döken Nusrat gemisinin Komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey’dir. (Almanların iddia ettiği gibi Alman Bahriye Mühendisi Reyder değildir.)

18 Mart 1915 deniz muharebesi Çanakkale Boğazı’nı savunan Müstahkem Mevki Komutanlığı’nın tüfek mevcudu 18.677’dir. Dolayısıyla personel mevcudu bu rakama eşittir. Bu sayı içindeki Alman mevcudu 100-150 kişidir.  

18 Mart günü Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, Gelibolu bölgesinde denetlemelerde bulunduğu için deniz muharebesini Çanakkale bölgesinde bulunan karargahtan Kurmay Başkanı Yarbay Selahattin

Adil Bey sevk ve idare etmiştir. (Almanların iddia ettiği gibi, Amiral Von Usedom değildir.) 
18 Mart günü Boğaz’da görevli sadece iki birliğin (Hamidiye Tabyası ve Erenköy Bölgesi Ağır Topçu) Komutanı Almandır. 

18 Mart günü Türk zayiatı 29’u şehit, 68’i yaralı olmak üzere toplam 97’dir. Alman zayiatı ise 20 civarındadır. 

Kara muharebelerinin başladığı 25 Nisan 1915 günü Seddülbahir ve Arıburnu’nda Alman yoktur.  Bu bölgelerdeki bütün komutanlar Türk’tür. Ancak, Kumkale bölgesinde bulunan iki tümenli kolordunun komutanları Alman’dır. 

25 Nisan günü kara muharebeleri başladığı zaman askeri birlik olarak tek Alman birliği 200 kişilik bir istihkam bölüğüdür. Bu bölük de birkaç gün içinde mevcudu 40’a düşmüştür.   

13 Mayıs 1915 günü İngiliz muharebe gemisi Golyat’ı, 750 personelinden 570’i ile birlikte Morto Limanında sulara gömen Muavenet muhribinin komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Saffet’tir (Almanların iddia ettiği gibi Yüzbaşı Firle değildir).

Arıburnu-Anafartalar bölgesinde, 25 Nisan - 06 Ağustos 1915 tarihleri arasında tümen ve kolordu komutanları arasında Alman bulunmamaktadır. 06 Ağustos 1915 tarihinden sonra Alman Komutanlar bölgede görevlendirmeye başlanmıştır. 

Seddülbahir bölgesinde 25 Nisan-01 Mayıs 1915 tarihleri arasında (muharebenin ilk haftası) Alman komutan bulunmamaktadır. Almanların komuta ettiği tümen ve kolordular 02 Mayıstan sonra bölgede kullanılmaya başlanmıştır. 

Sonuç olarak, Çanakkale Harekatı bir bütündür ve herkesin emeği geçmiştir. Emeği geçen herkese sonsuz saygı ve minnet duyarız. 

Olaya Türk-Alman ayrımı yaparak bakacak olursak, aslında Alman komutanlar zaferin bedelini ağırlaştırmışlardır. Türk ordusunun daha fazla zayiat vermesine neden olmuşlardır. Bunların başında

Ordu Komutanı Liman Von Sanders Paşa gelmektedir. 

Almanların Suriye-Filistin Cephesinde Türk kuvvetlerinin yanında yer alan personel sayısı, Çanakkale harekat bölgesinde bulunulanın 10 katıdır. Buna karşın Almanlar Suriye-Filistin cephesindeki muharebeleri sahiplenmemekte, ancak Çanakkale muharebelerini sahiplenmekte ve başarıya ortak olmaya çalışmaktadırlar.  

Türkler, 30 Ekim 1918 günü Mondros Mütarekesi ile kendi vatanını parçalatmış, işgal ettirmiş egemenliğini galip devletlere çiğnetmiş, ama misafiri olarak kabul ettiği bu yabancı personeli galiplere teslim etmemiş ve ülkelerine göndermiştir. 

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
25Mar

Balyoz Kumpası Devam Ediyor

02Mar
19Şub

Allah’ın İmtihanı Deprem

11Şub

Deprem, İlk 24 Saat

04Şub