Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ismi tescillendi

T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ismi tescillendi.

T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ismi tescillendi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Doktor Leman Acun Delen tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Hizmetleri Bakanlığının ilgi tarihli ve sayılı yazısı ile hastanemiz ve Turgut Özal Üniversitesi arasında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 9 uncu maddesi ve 04/03/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde ve Sağlık Hizmetleri Bakanlığının 09/10/2020 tarihli ve E.72 sayılı yazısı ile Bakanlık Makamından alınan 02/09/2020 tarihli ve E-54567092-010.04-4145 sayılı Onaya istinaden “Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezleri İle Hastanelerin Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge” hükümleri doğrultusunda sağlık tesisi adının güncellenmesi nedeniyle hastanemizin ismi T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tescil edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Delen, artık tüm iş ve işlemlerde hastane isminin T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi şeklinde kullanılacağını da ifade etti.

Bakmadan Geçme