Öğretim Üyesi Yılmaz algı yönetimini anlattı

Malatya İnönü Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barış Yılmaz, insanlık tarihi boyunca bireylerin ve toplumların algılarla yönlendirilmeye çalışıldığını belirterek, günümüzde de bunun teknolojiyle gerçekleştirildiğini örneklerle anlattı.

Malatya İnönü Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barış Yılmaz, insanlık tarihi boyunca bireylerin ve toplumların algılarla yönlendirilmeye çalışıldığını belirterek, günümüzde de bunun teknolojiyle gerçekleştirildiğini örneklerle anlattı.

İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen ‘Siyaset Akademisi” programları semineri, İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barış Yılmaz’ın “ Medya ve Algı Yönetimi ” konu başlığıyla yapmış olduğu sunumuyla çevrim içi (online) olarak gerçekleşti. Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, medya ve kitle iletişim araçlarının algı yönetimiyle olan ilişkisini açıklamaya başlamadan önce medya ve algı yönetimi kavramlarının tanımlamalarının yapılmasının konunun anlaşılır kılınmasına katkı yapacağını belirterek sözlerine başladı. Medyayı tek bir mesajın aynı anda çok geniş bir kitleye ulaştıran araç olarak tanımlayan Yılmaz, iletişimin medya aracılığıyla sağlanmasının, iletilmek istenen mesajların etki düzeyini ve ulaştığı kitle kapasitesini artırdığını belirtti. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte kitle iletişim araçlarının yaygınlık kazanmasının iletişimin niteliksel ve niceliksel boyutuna pozitif yönde katkı yaptığını vurgulayan Yılmaz, ayrıca iletişim teknolojileriyle ülkelerin ekonomik gelişmişlik seviyeleri arasında yakın ilişki olduğunu ifade etti.

Algı yönetiminin en bilinen tanımlarının içinde “algı her zaman gerçeklerin önünde gider” ifadesinin, algının gücünü ve etkisini gösterdiğini belirten Yılmaz, insanlık tarihi boyunca bireylerin ve toplumların algılarının yönlendirilmeye çalışıldığını ve günümüzde de bunun teknolojiyle gerçekleştirildiğini çeşitli örnekler vererek açıkladı. Algının var olan gerçeklerin önüne geçebilme kapasitesinin, özellikle sosyal medya platformlarında linç kültürü oluşturmaya uygun zemini oluşturduğuna dikkat çeken Yılmaz, algıların sadece somut nesnelere yönelik yaratılmadığını aynı zamanda soyut kavramlara, nesnelere, ideolojiler, inançlar, değerler sistemine yönelik algılar da oluşturulduğunu ve soyut algıların daha kalıcı ve daha etkili olduğunu belirterek sözlerine devam etti.

Yılmaz, algı yönetim sürecinde medyanın kullandığı en önemli araçlardan birinin ise ‘haberler’ olduğunu açıkladı. Haberlerin diğer medya içeriklerine göre daha ciddi ve resmi bir yapısının olması, haberin sorgulanma durumunu pasifize ettiğini belirten Yılmaz, medyada algı oluşturmada en sık ve en kolay üretilen araçların haberler olduğunu ve algı yönetiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Yılmaz, dünya çapında önemli haber kuruluşlarının dünyada algı yönetim sürecini kontrol ettiğini ve bu haber kuruluşlarının sahibi durumundaki devletlerin algı yönetim sürecine yön verdiğini açıkladı. Yılmaz, ayrıca dizi, film ve sinema sektörlerinin de algı yönetim sürecine katkılar sağladığını belirterek, emperyalist ülkelerin emperyal amaçlarını modern dönemde bu süreçlerle gerçekleştirmeye çalıştığına dikkat çekti. Yılmaz, algı yönetim sürecinin etkilerinden en çok etkilenen yaş gruplarının özellikle çocuklar ve gençler olduğunu ve bu yaş grupları üzerinden algının oluşturulmaya ve şekillendirilmeye çalışıldığını, çizgi film ve bilgisayar oyunlarıyla bunu gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yılmaz, medyanın bir iletişim aracı olmasının yanında algı yönetim sürecinin en önemli aracı olduğunu unutmamak gerektiğini, bireysel düzeyde kişilerin izlediği veya takip ettiği içerikleri mutlaka sorgulaması gerektiği ve bilgi, haber kaynaklarının araştırılması gerektiğini ifade etti. Yılmaz, Devletlerin ise bu süreçte önemli sorumlulukları olduğunu, medya ve algı süreçlerinde uluslararası arenada yer almaları ve kendilerini anlatması gerektiğini vurgulayarak, Devletlerin, bunu gerçekleştirememe durumunda ise diğer ülkelerin medya ve algı politikalarının etkisi altında kalacaklarını belirterek sözlerine son verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz’ın sunumunu tamamlamasının ardından program, katılımcıların ele alınan konuya ilişkin olarak yönelttiği sorular ve Yılmaz’ın bu sorulara verdiği cevaplarla sonlandı.

Siyasal iletişim anlatılacak

Bu arada, İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün ‘Siyaset Akademisi’ bünyesinde çevrim içi (online) olarak düzenlediği seminerler dizisi çerçevesinde 9 Mart 2021 Salı günkü konuğu, İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Topbaş olacak ve “Siyasal İletişim" konusu ele alınacak.

Öğretim Üyesi Yılmaz algı yönetimini anlattı

Bakmadan Geçme