14. siyer dersi yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Medine Dönemi Siyer Derslerinin 14.sü gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Medine Dönemi Siyer Derslerinin 14.sü gerçekleştirildi.

Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’ndaki Sanat Galerisi Salonu’nda yapılan Medine Dönemi 14. Siyer Dersini Doç. Dr. Cahit Kara verdi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahit Kara, derste, Sasanilerle İlişkiler, Hacer, Bahreyn ve Yemen Mecusileri konularını anlattı. Arap Yarımadasının doğu kıyılarında İslamiyet’in mektuplarla yayıldığını belirten Doç. Kara, “İslamiyet; Bahreyn, Umman, Necid, Yemen, Irak, Orta Arabistan, Hadramevt bölgelerinde tamamen mektuplar üzerinden yayılmıştır. Hz. Peygamber, söz konusu bölgelere ulaştırdığı mektuplardan sonra tebliğciler de görevlendirip göndermiş ve oralara görevli giden o sahabelerin çalışmaları sonucu oralarda İslamiyet büyük oranda yayılmıştır. Bu çok önemli bir nokta” ifadelerini kullandı.

Hz. Peygamber’in İslam’a davet çalışmalarını tüm bölgelerde sürdürmeye gayret ettiğini anımsatan Kara, Mekke Müşrikleri dışındaki muhataplarına 3 seçenek sunduğunu ve bu seçeneklerin ya Müslüman olmaları, ya cizye vermeleri ya da savaşa hazır olmaları şeklinde olduğunu kaydetti. Doç. Kara, Hz. Peygamber’in Yahudi ve Hristiyanlardan cizye aldığı gibi Mecusilerden de cizye aldığını vurguladı.

Bakmadan Geçme