Adıyaman'da vergi borcu bulunanlara çağrı

Adıyaman'ın Besni Malmüdürü Vekili İbrahim Aslankurt, vergi, harç MTV ve trafik para cezası veya vergi dairelerince tahsil ve takip edilen amme borcu bulunan vatandaşlara çağrıda bulundu.

Adıyaman’ın Besni Malmüdürü Vekili İbrahim Aslankurt, vergi, harç MTV ve trafik para cezası veya vergi dairelerince tahsil ve takip edilen amme borcu bulunan vatandaşlara çağrıda bulundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Besni Malmüdürü Vekili İbrahim Aslankurt, 7326 sayılı kanun kapsamında mal müdürlüğünce takip ve tahsil edilen amme borcu bulunan mükelleflerin KDV, YGV, BYGV, STGV, gayri menkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, değer artış kazancı dolayısı ile süresi içerisinde vermeyenlerin pişmanlık hükümlerinin yanı sıra kanuni indirimlerden de faydalanarak beyannamelerini vermeleri mümkün olacağını söyledi.

Müdür Aslankurt, "7326 Sayılı kanun gereği, hesaplanan gecikme zam ve faizleri silinmekte, bunun yerine yurt içi üretici fiyat endeksi gereği katsayı uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızın yapılandırılan borçlarını peşin ödemek (defaten) istemeleri halinde ise hesaplanan katsayı farkının yüzde 90 ‘ı silinecektir. 7326 sayılı kanun hükümlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız için son müracaat tarihi 31 Ağustos 2021 Salı günüdür.

Mal müdürlüğümüzce takip ve tahsil edilen amme borcu bulunan tüm vatandaşlarımızı 7326 sayılı kanun hükümlerinden faydalanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Bakmadan Geçme