DASK Mağdurlarına Müjdeli Haber

Sigorta Tahkim Komisyonu kararını verdi 'DASK ödemelerinin yeni tarifeden artırılan limitler esas alınarak yapılması gerekiyor' dedi.

Sigorta Tahkim Komisyonu kararını verdi; ‘DASK ödemelerinin yeni tarifeden artırılan limitler esas alınarak yapılması gerekiyor’ dedi.

6 Şubat tarihinde 11 ilde yaşanan büyük deprem felaketi sonrası Av. Çağdaş Karaoğlan, deprem bölgesindeki hasarlı konutlara yönelik yapılan DASK ödemeleri ile ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Karaoğlan, DASK ödemelerinin geçen yılki eski tarifeye göre yapıldığını belirterek, “DASK, hasarlı konut sahiplerine ödemesi gereken tazminatın yarısını ödüyordu, fakat verilen kesin kararla heyet, bunun doğru olmadığına tam ödeme yapılması gerektiğine hükmetmiş oldu” dedi.  
 
Bilindiği üzere zorunlu deprem sigortası, yani halk arasında bilinen adıyla DASK, depremin olduğu tarihteki, konutun yeniden yapım maliyetini azami limitlere kadar karşılayan bir poliçe türüdür şeklinde açıklama yapan Av. Çağdaş Karaoğlan, açıklamasını şöyle sürdürdü; 

“DASK 25 Kasım 2022 de yeni tarife yayımlanmasına rağmen, ödemelerini eski tarifeden yani, yarı oranında yapmaya devam etmektedir. Ancak sigorta tahkim Komisyonu verdiği kararında bunun hatalı olduğunu, 6 Şubat’ta meydana gelen depreme 25 Kasım 2022 tarihli güncel tarifenin uygulanması gerektiğini kararlaştırdı. Buna göre azami teminat limiti 320.000 TL’den 640.000 TL’ye yükseltilmiştir.”

Av Karaoğlan açıklamalarına “DASK poliçesinde azami limitler ve metrekare başına ödenecek tazminat miktarları her yıl güncellenir. Bu çerçevede 25 Kasım 2022 tarihinde Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde, yüksek oranda artan inşaat maliyetleri dikkate alınarak bir güncelleme yapılmıştır. Buna göre metrekare başına çarpanlar 1.508 TL’den 3.016 TL’ye, azami teminat ise 320.000 TL’den 640.000 TL’ye yani tam iki katına yükseltilmiştir. Bu tarihten önce konutun yeniden yapım maliyeti brüt metrekare ile 1.508 TL’nin çarpılması sonucunda bulunuyorken, söz konusu güncellemeden sonra 3.016 TL ile çarpılarak hesaplanacaktır. 

Bir örnekle açıklamak gerekirse 25 Kasım 2022 tarihi öncesinde 100 metrekare olarak düzenlenen bir poliçede tazminat; 100m2 X 1508₺=150 bin TL civarında hesaplanıyorken, 25 Kasım sonrasında meydana gelen hasarlar için 100m2 X 3016₺= 300 bin TL civarında bir tazminat hesaplanması gerekmektedir. Ancak DASK buna rağmen düşük olan tarife ile yani 1508 TL ile hesaplamaya devam etmektedir. Sigorta Tahkim Komisyonu hakem heyeti kararı bunun yanlış olduğuna hükmetmiştir.” diyen Av.Çağdaş Karaoğlan, “DASKın bundan sonra, bugüne kadar ödeme yaptığı tüm deprem mağdurlarına, daha önce yapmış olduğu tazminat ödemesi ne kadarsa, bir o kadar daha ödeme yapması gerekmektedir şeklinde ifadeler kullandı. 

“Depremzedeler aldıkları tazminat kadar daha ödeme alabilirler”
Av Çağdaş Karaoğlan yaptığı değerlendirmede “Dolayısıyla depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023’ten önce DASK poliçesi yaptıran deprem mağdurlarının tümünün konutlarının, brüt metrekaresi 1.508 TL ile değil, 3.016 TL ile çarpılması gerekmekte iken, maalesef DASK tarafından 25 Kasım’dan önce poliçe yaptıran vatandaşlara, zeyilname yapılmadığı ve ek prim ödenmediği gerekçesiyle, depremzedenin aleyhine olacak şekilde önceki tarifeye göre hesaplama yapmakta ve alınması gereken tazminatın ancak yarısı depremzedelere ödenmektedir. 
 
Halbuki DASK mevzuatının hiçbir yerinde, ek prim ödenmesi konusunda bir düzenleme yapılmadığı gibi, kurum bu hususta depremzedeyi uyaran bir adımda atmamıştır. Bu nedenle kusurludur. Bu durumda ilk ödemeyi alan sigortalıların DASK’tan aldıkları ilk tazminat kadar daha ödeme almaları söz konusu olacaktır. Bunun için Dask yaptırmış ve özellikle ağır hasarlı konutu olan sigortalılar dilerlerse Dask’a karşı Sigorta Tahkim Komisyonunda ya da genel mahkemelerde dava açabilirler”  dedi.

Bakmadan Geçme