Kadına yönelik şiddetle çalıştaylı mücadele

Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 2018-2021 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı düzenlendi.

Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 2018-2021 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen çalıştaya İl Jandarma Komutanı Şerafettin Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Malatya Afet Acil Durum Müdürü Mustafa Türker ve Kadın STK temsilcileri katıldı. 3 gün sürecek olan çalıştayda alınan karar ve ortaya çıkan sonuçlar, daha sonra il Koordinasyon toplantısında onaya sunulacak. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, “Şiddet, bir insan hakkı ihlalidir ve sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan insani gelişme önünde büyük bir engeldir” dedi. Ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, kadına yönelik şiddet önemli bir sorun olduğunu kaydeden Bulut, “Bakanlığımız; şiddetin kabul edilemez olduğuna dair inanç ile çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Çalışmalar çok geniş bir yelpazede tüm tarafların kapsamlı işbirliği ve ortak duruşuyla sürdürülmektedir. Kadına Yönelik Şiddetle kapsamında; Mevzuatı düzenleme, Eğitim ve farkındalığı artırma, Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaları güçlendirme, başlıkları altında çalışmalarımız devam etmektedir. Mevzuat düzenlenmeleri kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bünyesinde ‘6284’ sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı resmi gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne de paralel düzenlemeler içermektedir. Kanun kapsamında hazırlanan, kadın konukevlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kadın Konukevleri Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik, ilgili tüm tarafların katkı ve katılımlarıyla hazırlanmış, 5 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yine 6284 sayılı Kanun ile kurulması öngörülmüş Şiddet Önleme ve izleme Merkezleri de şiddetle mücadelede önemli mekanizmalardır. Bu merkezler; şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik hizmetler sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Malatya Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdiresi ve Sosyal Hizmet Uzmanı Berna Bal Oğuztürk Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda sunum yaptı.

Bakmadan Geçme