'Kendine ve Kentine Saygı Duy' projesinin tanıtımı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hazırlanan Kendine ve Kentine Saygı Duy Projesi tanıtıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hazırlanan “Kendine ve Kentine Saygı Duy Projesi” tanıtıldı.

Özel bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısında basın mensuplarına proje hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın, Kent Konseyinin vatandaşları ve kenti bilinçlendirmek amacıyla kuruluşmuş bir kurum olduğunu söyleyerek, bu kapsamda birçok proje ve etkinlik hayata geçirdiklerini belirtti.

Projenin gerekçesi hakkında bilgiler veren Akın, “Toplumsal hayata şekil veren yazılı kuralların yanı sıra, özellikle toplum içerisinde kendi geleneksel değerlerimiz toplumsal hayatın tanzimi için önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Lakin son zamanlarda küreselleşmenin özellikle kültürler üzerindeki baskıcı etkisi bu değerlerimizin geri plana itilmesine zemin hazırlamıştır. Ama toplum olarak biz bu değerlerin yerini alabilecek ve toplumsal anlamdaki huzuru, bir arada yaşama bilincine katkı sağlayacak yeni argümanlar da üretemedik. Bu amaçla Malatya Büyükşehir Kent Konseyi, kentin yanı sıra kentlinin hak ve hukukunun korunması ve toplumsal bir bilinç oluşturmak gayesi ile ‘Kendine ve Kentine Saygı Duy’ projesini uygulamaya koymuştur” dedi.

Akın, “Malatya Büyükşehir Kent Konseyi olarak toplum içinde birliktelik inancı ile yaşayan vatandaşlarımıza Malatya’da aynı ortamı paylaşan sosyal, kültürel, ekonomik ilişkilerimizi yaşadığımız kentimizde farkındalık uyandırmak, bugünün temsilcisi gençlerimiz ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yaşadığımız büyük aile de görevlerimizi hatırlamaktır. Çevre, Sağlık, Eğitim, Kültür, Gençlik, Ekonomi, Aile, Adalet gibi alanlarda karşımıza çıkan ve geçmişten gelen ahlaki değerler ve bu değerleri yeni hayat biçimleri içerisinde faydalı bir şekilde ortaya çıkartabilmek, toplumun birbirlerine karşı yükümlülüklerini hatırlatmak, aynı zamanda bireyin çevresi ile uyumlu olması ve çevresine değer katmasını sağlamak adına toplumsal yaşama katkı sağlayacak bir vizyon oluşturmak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında yapılacaklardan da bahseden Akın, “Proje tanıtımının yapılması, konferans ve seminer programları, resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları, toplumsal hayata saygı konulu kamu spotu yarışması. ‘Kendine ve Kentine Saygı Duy’ Ulusal Fotoğraf Yarışması. Kente saygı yürüyüşü. Karakalem çalışması etkinliği ve 2018 yılında yaklaşık 30 etkinlik hayata geçirilecektir” diye konuştu.

Bakmadan Geçme