MTSO ile İş-Kur arasında protokol

Türkiye İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) Protokolü Malatya'da da uygulamaya geçiyor. Bu kapsamda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile İŞ-KUR İl Müdürlüğü arasında MEGİP protokolü imzalandı.

Türkiye İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) Protokolü Malatya’da da uygulamaya geçiyor. Bu kapsamda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile İŞ-KUR İl Müdürlüğü arasında MEGİP protokolü imzalandı.

Kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolünün Malatya’da uygulanması kapsamında İş-Kur Malatya İl Müdürü Vahap Toman ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu bir araya geldi. Sadıkoğlu ve Toman protokol kapsamında imzalar atarak yürütülecek faaliyetler konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Burada bir konuşma yapan İş-Kur İl Müdürü Vahap Toman “Protokol kapsamında teorik ve uygulamalı eğitimi içerecek şekilde düzenlenecek mesleki eğitimlerin uygulanması sürecinde Malatya Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüğü ile Malatya TSOü, bir çalışma grubu oluşturacak ve her ay düzenli olarak işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan işgücünün yetiştirilmesi hususunda gerekli çalışmaları yapacaktır. Bu kapsamda işverenler çalışan sayılarının yüzde ellisine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir. Yüz ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır. Bir meslekte en az beş kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılabilecektir. İl Çalışma Grubu tarafından uygun bulunmak kaydıyla Türk Meslekler Sözlüğünde benzer dörtlü kodun olduğu mesleklerde talep olması halinde söz konusu talepler birleştirilerek mesleki eğitim düzenlenebilecektir. Benzer mesleklerde eğitimlerin düzenlenmesi halinde MEGİP işbirliği Protokolünde mesleklerin açıkça belirtilmesi gerekecektir. Teorik eğitim Oda/Borsa tarafından belirlenen eğitim mekânlarında veya işyerlerinde gerçekleştirilecek olup bu bölümde sınıftaki kişi sayısı 25’i geçemeyecektir. Uygulamalı eğitim ise işverenlerin talep ettiği sayıdaki kursiyer talep sahibi işverenin işyerinde gerçekleştirilecektir. Mesleki eğitimde teorik ve uygulamalı eğitimi içerecek şekilde MEB veya üniversite tarafından onaylı eğitim programları uygulanacaktır. Mesleki eğitimler günlük en az beş en fazla sekiz ve haftada altı günü geçmemek üzere, haftalık en az otuz en fazla kırk beş saat olarak uygulanacaktır” şeklinde konuştu. Eğitimin toplam süresinin yüz altmış fiili günü geçmeyeceğini kaydeden Toman, “Eğitim süresince kursiyerlere 61,65 TL, işsizlik ödeneği almakta olan kursiyerlere ise 30,82 TL cep harçlığı verilecektir. Kursiyerler toplam mesleki eğitimin 1/4’lük süresinin bitiminde eğitime devam eden kursiyerlerin en az yüzde ellisi, yüz yirmi günden az olmamak üzere en az fiili mesleki eğitim süresi kadar talepte bulunan işverene ait iş yerlerinde veya başka iş yerlerinde sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde işe başlatılmak şartıyla istihdam edilecektir” ifadelerini kullandı.

Protokolün önemine dikkat çeken MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İş Kurumu arasında yapılan protokol sonucunda geçmişte bugüne kadar gelen Türkiye’deki sanayileşmenin işletmelerin büyümesinde, istihdamı oluşturulurken kaliteli ve bilinçli istihdamla olduğunun bilincindeyiz. Avrupa bu noktada yıllardan beri mesleki eğitim okullarında hem teoriyi hem de pratiği birlikte yürütüp insanların diplomalarını aldığı zaman sahaya hazır işletmelere ciddi anlamda katkı sağlayacak yapıya geldikleri için teknolojide, sanayide ve ihracatta ülkemizden daha ileri konumlarda. Kişiler kendilerine göre iş ararken, işletmelerde istihdam aratırken kendi teknik özelliklerine ve kendilerine katkı yapabilecek işçiyi arıyorlar. Bu anlamdaki uyuşmazlık insanların işsiz kalmasını işletmelerinde işçi bulamamasını sağlıyor. Bu bizim mesleki eğitim okulların değişim ve dönüşümlerinde çok daha iyi bir seviyeye geleceğine ticaret erbabı olarak inancımız tamdır. Bu anlamda gelişmeler ülkemizin lehine ve ileri dönemlerde insanların bilinçli sektörlerinde uzman bir şekilde diplomalarını almalarını sağlamak. İşletmelerimizin işçi ve istihdama yönelik arzu ve talepleri doğrultusunda kendilerine faydaları olacak kişileri yetiştirip belki o yetiştirme aşamasında yükü TOBB ve İŞKUR kendi bünyesinde yükü üzerine alarak işletmelerimizin seviyesi yüksek hem teoriyi hem de pratiği daha iyi yapıp işletmeye katkı sağlayabilecek donanımlı insanları geliştirip yetiştirip bunları kendilerine hazır eleman haline getirmek için yapılmış bir projedir. Projedeki yetiştirme aşamasındaki bütün yükü devletimiz karşılamaktadır. Sanayicinin, tüccarın işletmelerde gayret gösterip kendilerini geliştirmeye çalışan işverenlerin bu konuya duyarlı olmalarını, konuyu analiz etmelerini, araştırmalarını odamızdan ve İŞKUR’dan işbirliği yaparak sektörlerinde kendi işlerini geliştirmek için bu proje önemi anlamalarını arzu ediyoruz. Bu konuda ileriki günlerde yol haritasını belirleyip hem işverenleri bilinçlendirmek hem onlara nasıl katkı sağlayabiliriz. Malatya TSO işverenin emrinde ve hizmetindedir” diye konuştu.

Bakmadan Geçme