Özel Güvenlik şirketleriyle koordinasyon toplantısı yapıldı

Malatya'da özel güvenlik şirketleriyle koordinasyon toplantısı yapıldı.

Malatya’da özel güvenlik şirketleriyle koordinasyon toplantısı yapıldı.

Genel Kolluk Özel Güvenlik İş Birliği ve Koordinasyon toplantısı, Malatya Emniyet Müdürlüğü Şehit Emrah Horuz Konferans Salonunda düzenlendi.

Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, görev yaptıkları kamu hastaneleri, kamu üniversiteleri, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma araçlarında amacına uygun etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunulmasını sağlamak amacıyla toplantı yapıldı.

Sözü edilen yerlerde görev yapan genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin etkin işbirliği ve koordinasyonu ile olay meydana gelmeden suçu önlemek meydana gelen olaylarda ise, en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesinin amaçlandığı toplantıda, bu bağlamda özel güvenliğin kuruluş amacına uygun olarak kamu kaynaklarının daha etkin ve yerinde kullanılması, özel güvenlik görevlilerinin görev bilinci ve farkındalığının artırılması, genel kolluk görevlilerinin bu konuda duyarlı hale getirilmesi ve böylelikle genel kolluk ile özel güvenliğin koordineli çalışması ve genel güvenlik çalışmalarına katkı sağlanmasının toplantıda anlatıldığı ifade edildi.

Bakmadan Geçme