Ahmet Küçükşahin

AKP'nin 2023 Vizyon Hedeflerine Ne Oldu?

Ahmet Küçükşahin

30 Eylül 2012 tarihinde AKP tarafından yayınlanan “AK PARTİ 2023 SİYASİ VİZYONU” adlı yukarıdaki kitapçıkta “Cumhuriyetimizin 100. yılı için başlıca hedeflerimiz şunlardır” diyerek  “2023 hedefleri” şöyle ifade edilmektedir:   

• “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüklüğü bakımından dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer almak.
• Enflasyon ve faiz oranlarını kalıcı biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirmek.
• İhracatımızı 500 milyar dolara ulaştırmak.
• Kişi başına milli gelirimizi 25 bin dolara yükseltmek.
• En az 2 trilyon dolarlık bir ekonomi büyüklüğüne ulaşmak.
• İşsizlik oranını yüzde 5’e indirmek, istihdam oranını da en az yüzde 50’ye yükseltmek.”(s.54
• “Cumhuriyetin 100.yılında, 50 yaşın altında %100’lük okur-yazarlık oranına ulaşmış, genç nüfusunun tamamı asgari lise eğitimi görmüş ve talep eden herkese yükseköğretim imkânı temin etmiş bir ülke olmayı hedefliyoruz.”(s.4)
• “Refah artırıcı politikaların uygulanmasında aileyi esas alacak ve 2023 yılına kadar yoksulluk sınırının altında tek bir aile kalmamasını sağlayacağız.”(s.35)

O gelmeyecek zannedilen 2023 yılı geldi. Bakalım bizlere verilen sözler tutulabilmiş mi?

- 2002 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüklüğü bakımından dünyanın 17’nci ülkesi iken, 10'ncu olacağız derken bugün 20’nci sıraya gerilemiş vaziyetteyiz.  

- Enflasyon, söz verildiği gibi kalıcı biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilememiştir. Öngörülen kalıcı tek haneli rakamlar yerine çift haneli rakamlarda seyretmektedir. Resmi enflasyon yüzde 64,27, piyasada var olan enflasyon üç haneli rakamlarla ifade edilmektedir.  

- 500 milyar dolara çıkarılacağı ifade edilen ihracatımız 2022 yılı sonu itibariyle 254,2 milyar dolar yani ifade edilen hedefin yarısı civarındadır, buna mukabil ithalatımız 364,4 milyar dolardır.  

- Kişi başına milli gelirimizi 25 bin dolara yükseltmek hedefi komiklik yaratacak cinstendir. Kasım 2022 itibariyle kişi başı milli gelir 9 bin 592 dolardır. Yani hedefin yaklaşık üçte biri civarındadır.   

- İşsizlik oranını yüzde 5’e indirmek, istihdam oranını da en az yüzde 50’ye yükseltme idi. Bugün işsizlik oranı yüzde 10,2, istihdam oranı yüzde % 49,1’dir. İşsizlik, öngörülen rakamın iki katından daha fazladır. Özellikle gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 20’ler civarındadır. 

- Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü iki trilyon dolara çıkartılacaktı. Oysa 2022 sonu itibariyle ekonomik büyüklüğü 853 milyar dolardır. Yani söylenen hedefin yarısına bile ulaşılamamıştır. 

- 50 yaşın altında %100’lük okur-yazarlık oranına ulaşmış, genç nüfusunun tamamı asgari lise eğitimi görmüş ve talep eden herkese yükseköğretim imkânı temin etmiş bir ülke olmak isterken, AKP hükümetinin desteklediği “cemaatler” özellikle kız çocuklarını okula göndermenin günah olduğu propagandasını yapmaktadır. 

- “2023 yılına kadar yoksulluk sınırının altında tek bir aile kalmamasını sağlayacağız.” denmesine karşılık (Türk-İş’in raporuna göre) Ocak 2023'te yoksulluk sınırı 28 bin 875 TL; açlık sınırı ise 8 bin 864 TL dir. 2020 yılında 14 milyon 979 kişi sosyal yardım alırken bu rakam 2021 yılında 15 milyon 362 bin kişiye yükselmiştir.

Yani vatandaş zenginleştirileceğine, daha fazla fakirleştirilmiştir. 

Sonuç olarak, “yapacağız” diye söz verenlerin en büyük garabeti anılan yılların hiç gelmeyecek olduğunun sanılmasıdır.

 2023’e kadar “yapacağız”, “edeceğiz” denilen yıllar gelmiştir.  

Bu noktada söz verenler açısından en korkulan konu, verilen sözleri unutmayan hafızalardır. 

Muhalefetin görevi unutulanları hatırlatmak olmalıdır. Zira, söz vermek başka bir şey vermeye benzemez. 

Hedefler, imkanlar dikkate alınarak konulur. Hedefler, oy almak için halkı kandırmak, ona yalan söylemek, onu ahmak yerine koymak için değildir. 

Verilen hedeflerin hiç birisi gerçekleşmemiş ise ortada ciddi bir sorun var demektir. 

İktidar, verdiği sözleri gerçekleştiremeyen iş bilmez yöneticilerden ivedilikle alınmalıdır. 

Yazarın Diğer Yazıları