Sadıkoğlu TSO üyelerine çağrıda bulundu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na davet edilen SGK Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na davet edilen SGK Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı pandemi dolayısıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan’ın MTSO 15 Temmuz şehitleri konferans salonundan katıldığı meclis toplantısına davet edilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Sadıkoğlu’ndan yapılandırmadan faydalanma çağrısı

Kasım ayına dair oda faaliyetleri, ekonomi ve gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 7256 Sayılı Yapılandırmanın önemli olduğuna değinerek, TSO üyelerini bu yapılandırmadan faydalanmaya çağırdı.

Yapılandırma kapsamının 2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş borçları kapsadığını belirten SGK Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu, şunları söyledi, “Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigorta primleri, 31 Aralık 2020’den önce kesinleşen idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların henüz ödenmemiş ferileri yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı (Yİ-ÜFE) ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 1 Mart 2021’e kadar ödemek gerekmektedir. 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30 Nisan 2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.”

Başvurular e-devlet üzerinden

Başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı hakkında da bilgi veren Kutlu, “Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatları e-devlet üzerinden alınabilecek. Prim borcu olanlar e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden başvurabilir ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne de yapabilir. GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmaz” şeklinde konuştu.

İlk iki taksitin süresinde ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecek

Yapılandırmanın avantajlarını da anlatan Kutlu, “Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi, teminat iade yazısı verilebilecektir” ifadelerini kullandı.

18 eşit taksitle ödeme yapılabilecek

Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitinin süresinde ödenmemesi ve ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırmanın bozulacağını belirten Kutlu, “Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 1 Şubat 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Kasım 2020 itibariyle yeniden başlatılacaktır” diye konuştu.

Yorumlar 1
deniz oktay 27 Kasım 2020 09:44

Teşekkürler Oğuz başkan

Bakmadan Geçme